Odhodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so v preteklem letu znašali 2,338 milijarde evrov, kar je 15,3 milijona evrov manj od načrtovanih. Prihodki zavoda pa so znašali 2,319 milijarde evrov, kar je za 13,6 milijona evrov manj od načrtovanih v finančnem načrtu. Zavod je nižje prihodke beležil predvsem na račun nižjih prihodkov od prispevkov, je na novinarski konferenci povedal Fakin.

Primanjkljaj pokrili z lastnimi viri

Primanjkljaj je tako v preteklem letu znašal 18,6 milijona evrov, kar je ZZZS pokril z lastnimi viri. Da pa se zavod v tekočem letu ni zadolžil, so prenesli plačilo decembrskih terjatev v višini 63,8 milijona evrov na januar letos.

Fakin tudi pravi, da učinki zakona za uravnoteženje javnih financ v preteklem letu niso prinesli takšnih učinkov, kot je bilo predvideno, in so ocenjeni na 52,8 milijona evrov. Učinki znižanja cen zdravstvenih storitev za tri odstotke pa je v letu 2012 pa so v zdravstveni blagajni znašali 29,9 milijona evrov.

Direktor področja za finance in računovodstvo na ZZZS Janko Štok je danes pojasnil, da so trendi na prihodkovni ravni še vedno negativni. Tako pričakuje, da bodo prihodki zavoda v letošnjem letu glede na prvotno oceno nižji, saj se število brezposelnih povečuje, »svoje pa je naredila tudi pokojninska reforma«.

Štok tudi pravi, da zavod s kratkoročnimi ukrepi sicer vzdržuje odhodkovno stran, vendar pa opozarja, da prenašanje plačil na naslednja leta ni ustrezen ukrep za stabilno poslovanje zavoda.

Ob koncu leta med 80 in 100 milijoni minusa

Fakin pravi, da bo zavod ob nespremenjenih pogojih poslovanja ob koncu letošnjega leta beležil med 80 in 100 milijonov evrov minusa, to pa bo po njegovih besedah vplivalo na zdravstvene izvajalce. Do dodatnih 100 milijonov evrov bi lahko letos, kot pravi, prišli s sprejetjem vsaj dela ukrepov, ki jih je predlagala skupščina ZZZS na decembrski skupščini. Če pa bi šli v smer izenačitve prispevnih osnov, pa bi po Fakinovih besedah omogočili dolgoročnejšo stabilizacijo financ ZZZS.

Zavod se mora likvidnostno zadolževati, vsak mesec pa jim po Fakinovih besedah zmanjka osem milijonov evrov. V preteklem letu so za obresti zadolževanja porabili 166.000 evrov, zadolžujejo pa se izključno pri državni zakladnici.

Finančni načrt zavoda za letošnje leto, ki ga je skupščina sprejela na decembrski seji, sicer še ni bil potrjen na vladi. Po načrtu bi se odhodki za zdravstvene storitve letos znižali za 6,1 odstotka, takšnemu načrtu pa nasprotuje minister za zdravje Tomaž Gantar.