Brežice.Brežiški svetniki bodo še ta mesec odločali o širitvi območja industrijsko-poslovne cone Brezina, saj namerava uspešno in pretežno izvozno podjetje Kovis do leta 2016 zgraditi dodatne proizvodne prostore, ki bi občini prinesli kakih 100 novih delovnih mest. Omenjena komunalno opremljena poslovna cona sicer meri 430.000 kvadratnih metrov, ki pa so zvečine nezasedeni.

Potrebujejo boljšo prometno povezavo

Na občini takšno stanje pripisujejo sedanji gospodarski krizi, nekaj pa k temu prispevajo ne najboljše prometne povezave z avtocestnim omrežjem.

V Brežicah namreč že desetletje čakajo na gradnjo izvennivojskega križanja z železniško progo Ljubljana–Zagreb–Beograd, ki bi moralo biti po prvotni načrtih udejanjeno že leta 2006, a se njegova gradnja nenehno odmika.

Po zadnjih napovedih naj bi ga zgradili hkrati z novo vzhodno mestno obvoznico, katere gradnjo načrtujejo znotraj državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Mokrice.

Kljub velikemu pomenu obvoznice za oživitev gospodarstva v občini so zadnje čase zelo dejavni člani lokalne civilne pobude iz primestnih naselij, ki gradnji obvoznice kategorično nasprotujejo. Poleg Kovisa so se za vlaganje v IPC Brezina za zdaj odločili še v družbi Terra RB iz Škofljice. Po besedah direktorice Rade Simič bodo predvidoma sredi letošnjega leta odprli proizvodne prostore za izdelavo armaturnih mrež, kjer bodo v začetku zaposlili 14 delavcev, prihodnje leto pa bi njihovo število predvidoma še povečali.

Letos bodo začeli komunalno opremljati še obrtno cono v šest kilometrov oddaljeni Dobovi, za katero se že zanimajo nekateri domači podjetniki, vendar večjega števila novih delovnih mest tam za zdaj ni pričakovati.

V Krškem bodo gradili že letos

Nekaj korakov pred preostalimi v Posavju so v Krškem, kjer v poslovnih conah v Vrbini in na Drnovem že nekaj let deluje več podjetij, med njimi Grieshaber, Willy Stadler, Begrad, IGM Sava in drugi. Že letos naj bi se jim v Drnovem pridružili dve podjetji proizvodne dejavnosti, pogovarjajo se tudi z dvema vlagateljema, ki se zanimata za Vrbino. Tam naj bi v okviru razvojnega centra ZEL-EN že letos začeli graditi tudi prostore razvojnega laboratorija v povezavi s krško fakulteto za energetiko, približno polovico prostorov v novem objektu pa bo na voljo podjetnikom.

Poslovno cono Vrbina nameravajo še razširiti, saj bodo že letos začeli rušiti celotno naselje Vrbina, prebivalce katerega so preselili na nove lokacije. Omeniti velja še območje vzhodno od tovarne papirja, kjer nove proizvodne prostore gradi novomeška Krka. Do odprtja tovarne in prvih zaposlitev naj bi prišlo prihodnje leto.

V sevniški občini upanja polagajo v poslovno cono Boštanj, kjer sicer vso potrebno infrastrukturo še urejajo. Na 4,6 hektarja veliki površini je predvidenih osem gradbenih parcel, kmalu pa bo tam svojo avtomehanično delavnico odprl prvi podjetnik.