Če si je bivši mariborski župan Franc Kangler sam plačal študij na zasebni visokošolski ustanovi Doba, ki ga je sklenil s sporno diplomsko nalogo, je bil ta strošek prihranjen petim občinskim delavcem. Za študij na Dobi in za posledično izboljšanje formalne izobrazbe uradnic in uradnikov je Mestna občina Maribor doslej porabila 36.000 davkoplačevalskih evrov.

Seveda ni presenečenje, da nekateri, s katerimi je občina sklenila pogodbo o izobraževanju ob delu, bržčas sodijo v krog tistih, ki jim je Kanglerjeva kadrovska »hobotnica« zagotavljala varno zavetje.

Najprej zaposlitev, potem še študij

To nesporno velja za Danijelo Maksimovič, hčerko Kanglerjevega prijatelja Vlada Maksimoviča, vodjo oddelka za splošno kriminaliteto v Policijski upravi Maribor. Danijela Maksimovič je dobila službo na občini 10. decembra 2007, čeprav je imela samo srednješolsko izobrazbo. Iz sektorja za urejanje prostora je poleti 2010 napredovala v kabinet župana, zdaj pa je analitik v uradu za finance in proračun.

Za to napredovanje nujno visokošolsko izobrazbo ji je plačala občina. Najprej je Maksimovičeva na Dobi opravljala dodiplomski študijski program Poslovanje, zatem pa se je vpisala še na bolonjski magistrski študijski program druge stopnje, smer Mednarodno poslovanje. Občina je za njeno izobraževanje odštela 10.856 evrov.

Liljana Vodnik je od poletja 2010 tajnica direktorice občinske uprave Milice Simonič Steiner, prej pa je delala v sektorju za okolje. Vodnikovi so najprej plačali šolnino za višješolski študijski program Varstvo okolja in komunala, zatem pa še dodiplomski visokošolski študijski program Poslovna administracija, ki ga še ni sklenila. Njen študij je doslej občino stal 9244 evrov.

Tea Hauptman je bila leta 2008 zaposlena na medobčinskem redarstvu, nato so jo premestili v službo notranje revizije, zdaj pa je poslovna sekretarka v medobčinskem uradu. Ustrezno izobrazbo za poslovnega sekretarja je pridobila na Dobi. Šolnina je znašala 4137 evrov.

Aleš Partljič je bil v občinski službi že v času, ko je županoval Boris Sovič. Zdaj zaseda sistematizirano delovno mesto delovodje in ob delu študira informatiko na Dobi, kar je občino stalo 4537 evrov. Matej Zupanič je višji referent v režijskem obratu in je študent študijske smeri Poslovanje, kar občino stane 4787 evrov.

To seveda niso edini občinski delavci, ki jim je županstvo odobrilo plačilo šolnine. V času Kanglerjevega županovanja je bil študij ob delu odobren in plačan še osmim zaposlenim, od katerih je vsak študiral na drugi izobraževalni ustanovi. Skupni strošek njihovih šolnin je znašal 34.083 evrov, kar je manj od stroška petih študentov na Dobi. Med to osmerico je samo ena oseba, ki se je odločila za študij na državni univerzi in jo je mogoče povezati s Kanglerjevo kadrovsko hobotnico.

Novo KBM nadzirala študentka EPF

Ta izstopajoča je Duška Jurenec, bivša vodja županovega kabineta. Za to delovno mesto je praviloma zahtevana univerzitetna izobrazba. Ker je Jurenčeva ni imela, ji je občina plačala študij na drugi bolonjski stopnji na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kamor se je septembra lani vpisal tudi Kangler. Šolnina je znašala 2371 evra. Vendar je zatem Jurenčeva, s katero je Kangler (kot je zapisala komisija za preprečevanje korupcije) »v osebnih odnosih«, zapustila občino. Županovi so jo namreč ustoličili na položaj prokuristke v podjetju Farmadent, kjer je imela plačo 9900 evrov bruto, nekaj časa pa je bila tudi članica nadzornega sveta Nove KBM. Ali je morala zaradi odpovedi delovnega razmerja občini vrniti šolnino, nam ni znano.