Direkcija RS za ceste (DRSC), ki upravlja z omrežjem 6000 kilometrov glavnih in regionalnih cest po vsej Sloveniji, ima letos na razpolago nekaj več kot 171 milijonov proračunskih evrov, nadejajo pa se še dodatnih 45 milijonov evropskega denarja. S temi sredstvi se bodo na novo lotili 94 projektov, medtem ko imajo 40 gradbišč »odprtih« še iz lanskega leta.

Med njimi so – če omenimo le največje – gradnja obvoznic Škofja Loka in Krško, rekonstrukcija ceste Zali Log–Davča, gradnja izvennivojskega križanja Pušenci, ureditev odcepa za Areh, ureditev zadnje etape Mariborske ceste v Rušah in gradnja tretjega pasu v Pijavi Gorici. Po besedah direktorja DRSC Gregorja Ficka sta od omenjenih projektov problematični le škofjeloška obvoznica, kjer trenutno državna revizijska komisija obravnava pritožbo na javni razpis, in gradnja tretjega pasu za počasna vozila na odseku Pijava Gorica–Turjak zaradi likvidnostnih težav izvajalca.

Največji bo vložek v Zgornje Posočje

Med večjimi projekti, ki se jih bo upravljalec državnih cest lotil v letošnjem letu, so predvsem obvoznice. Te bodo začeli graditi v Gorenji vasi, Murski Soboti (vzhodna obvoznica), Črnomlju in Šmartnem pri Litiji. Največ denarja pa bodo v letošnjem in prihodnjem letu vložili za izboljšanje prometne povezave severne Primorske oziroma Zgornjega Posočja z osrednjo Slovenijo. V rekonstrukciji 12-kilometrskega nevarnega odseka Želin–Dolenja Trebuša bodo razširili vozišče, povečali preglednost ovinkov, sanirali pa bodo tudi varnostne ograje, objekte in zidove.

Na trasi tako imenovane četrte razvojne osi, ki poteka od nekdanjega mejnega prehoda Robič, prek Kobarida, Tolmina, Mosta na Soči, Cerknega, Gorenje vasi, Škofje Loke do Jeprce, bo rekonstrukcije deležen tudi več kot šestkilometrski odsek ceste Bača–Dolenja Trebuša. V sklopu rekonstrukcije te čezmejno pomembne prometnice bodo prenovili ali na novo zgradili tudi oporne in podporne zidove, kamnite zložbe vzdolž roba vozišča in uredili javno razsvetljavo v skupni dolžini skoraj dveh kilometrov. Obnova obeh odsekov je skupno vredna kar 33,5 milijona evrov.

Na direkciji se zanašajo na evropska sredstva

Direktor direkcije Gregor Ficko poudarja, da bi – če bi želeli v 15 letih obnoviti polovico državnih in regionalnih cest, ki so v slabem ali zelo slabem stanju – na leto potrebovali med 200 in 250 milijoni evrov samo za investicije. »Treba je vedeti, da od 171 milijonov evrov, kolikor jih je za zdaj rezerviranih v proračunu, polovica odpade na redno vzdrževanje cest, kamor sodi tudi zimska služba. Tako nam za investicije ostane le okoli 80 milijonov. Glede na razmere v državi pa je trenutno nerealno pričakovati več denarja, z morebitnim rebalansom proračuna kvečjemu manj,« je pojasnil Ficko.

Marsikaj bo tako odvisno od pridobivanja evropskih sredstev. Lansko leto je direkciji uspelo »počrpati« le 14,4 milijona evropskega denarja od sprva predvidenih 24 milijonov. »Črpanje je upočasnila prekinitev dela na škofjeloški obvoznici. Letos računamo na 45 milijonov evropskega denarja, če ne bomo spet naleteli na likvidnostne težave izvajalcev,« je dodal direktor DRSC.

Zastojem se vozniki ne bodo mogli izogniti

Na vseh 94 cestnih odsekih, kjer namerava direkcija za ceste letos izvajati gradbena dela, so predvidene krajše ali daljše cestne zapore. »Praviloma se bodo dela izvajala ob polovičnih zaporah, tako da se vozniki krajšim zastojem ne bodo mogli izogniti. Daljše zapore pa so predvidene na cestnem odseku Zali Log–Davča in odseku Bača–Dolenja Trebuša, kjer bodo dela stekla predvidoma v drugi polovici leta,« so pojasnili na direkciji. Bodo pa pozorni, so dodali, da ne bi izvajali več hkratnih zapor na istem področju oziroma da bodo v tem primeru uredili ustrezen obvoz. Poleti bodo na bolj obremenjenih cestah dela začasno prekinili.