Postojna. V Šolskem centru Postojna želi ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z naslednjim šolskim letom ukiniti poklicni program orodjar, enega od treh oddelkov gimnazije pa nadomestiti z dodatnim oddelkom ekonomskega tehnika, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna pa utegne ostati brez programa mizar.

Helena Posega Dolenc, ravnateljica Šolskega centra Postojna, je kritična do takšnih »administrativnih« posegov, ki ne upoštevajo stanja na trgu dela in so v nasprotju s potrebami regijskega gospodarstva. Premalo premišljeno in nepotrebno se ji zdita zlasti odpiranje dodatnega oddelka ekonomskega tehnika in ukinjanje programa orodjar, kar bi lahko vodilo v »noro situacijo, da bomo v strojni šoli imeli omejitev vpisa pri poklicnem izobraževanju za avtoserviserja«.

Posega-Dolenčeva poudarja, da je orodjar deficitaren poklic. »Dijaki se po končanem poklicnem izobraževanju z lahkoto zaposlujejo, saj je povpraševanje na trgu večje od ponudbe. Naša regija je namreč na področju strojništva močna, razvilo se je veliko število manjših podjetij, ki se ukvarjajo z orodjarstvom, v tej panogi pa so tudi večja in zelo uspešna podjetja.«

Podjetja težko do kadra

Eno takšnih je tudi pivško podjetje SiTOR stiskalnice (nekdanji Javor Stroji). Njegov direktor Rudi Tomšič nam je potrdil, da je tovrstne kadre težko dobiti, zato se tudi vsako leto odločijo za razpis štipendij. Prav družba SiTOR stiskalnice je v sklopu regijske štipendijske sheme letos podelila največ, tri nove štipendije, skupno pa vsako leto štipendira več kot 10 bodočih strojnikov. Zdenka Žakelj z Regijske razvojne agencije notranjsko-kraške regije ob tem pravi, da v regiji med štipendiranimi profili že vseskozi prevladujejo strojniki, sledijo jim lesarji.

Vpis majhen

Ravnateljica postojnskega šolskega centra ne zanika, da je bil vpis v program orodjar razmeroma majhen (prvi letnik letos obiskuje le 10 dijakov, v vseh treh letnikih pa jih je 45), a dodaja, da ne odstopajo veliko od vpisa v nekaterih večjih krajih. »Za naše območje je ukinitev programa orodjar nesprejemljiva tudi zato, ker bi bila sicer najbližja šola v Ljubljani oziroma Novi Gorici. Ker dijaki velikokrat prihajajo iz težjih ekonomskih okolij, se ne bodo odločali za šolanje drugod, ker bi bil to za starše prevelik finančni zalogaj,« je poudarila.

Bolj zadržana s komentarji je bila za zdaj ravnateljica Srednje gozdarske in lesarske šole Cvetka Kernel, saj verjame, da so bili njihovi argumenti dovolj tehtni, da bodo na ministrstvu ponovno razmislili o ohranitvi izobraževanja za poklic mizar.

»Postopek še ni dokončan, pogovori s šolami še potekajo, zato ni mogoče dati informacije. Vse bo objavljeno najkasneje do 22. januarja, ko bo objavljen javni razpis na naših spletnih straneh,« pa so nam odgovorili na ministrstvu.