Po njegovih besedah bo projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja dokončana v približno dveh do treh mesecih. Tik preden bodo pridobili gradbeno dovoljenje, bodo začeli iskati še gradbinca, ki se bo lotil gradnje tega dolgo načrtovanega verskega centra na križišču Kurilniške in Parmove ulice.

Več aktivnosti v povezavi z gradnjo verskega centra se dogaja na Mestni občini Ljubljana, ki je pripravila dopolnjeni osnutek sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje džamije. Osnutek sprememb sta oddelka za ravnanje z nepremičninami in urejanje prostora spisala zato, ker natečajna rešitev Bevk Perović arhitektov »v delih odstopa od določil veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta«.

Spremembe odloka v kletnih prostorih namesto zgolj garaž in tehničnih prostorov dovoljujejo še gradnjo telovadnice in gostinskega programa, ki si ju je v kleti zamislil arhitekturni biro. Občina je predlagala tudi znižanje parkirnih normativov, kar pomeni, da lahko islamska skupnost z gradnjo zagotovi manj parkirnih prostorov, kot jih predvideva sedanji prostorski načrt. Poleg tega dopolnjeni osnutek predvideva še zmanjšanje oziroma kar izpustitev zelenic ob cesti, ki bo vodila do centra. To naj bi bila posledica dejstva, da se bodo površine za gradnjo verskega centra nekoliko zmanjšale zaradi varstvenega pasu železnice za izvedbo drugega tira. O dopolnjenemu osnutku bodo mestni svetniki odločali na februarski seji.