Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odgovorilo na očitke o odvzemu četrtine turistične takse občinam: »Ne bo prišlo do sprememb glede na dosedanjo ureditev.«

Kot so pojasnili, je predlog sicer prišel s strani turističnega gospodarstva, njegov namen pa bi bil skupna promocija slovenskega turizma. »Glede na negativne odzive slovenskih občin ministrstvo tega predloga ne bo umestilo v nov zakon,« so zatrdili na ministrstvu.

Kot smo poročali v preteklih dneh, je bil odziv na tak predlog med župani turističnih občin zelo negativen, nasprotovala mu je tudi Skupnost občin Slovenije. V Sloveniji vsako leto poberemo za okoli deset milijonov evrov turistične takse, ki jo morajo občine namensko porabiti za razvoj in promocijo turizma v svojem kraju. Ministrstvo pa pripravlja nov zakon o spodbujanju razvoja turizma in, kot so pojasnili včeraj, so prejeli pobudo, da se sedanja maksimalna višina turistične takse z enega evra dvigne na največ evro in pol. Od tako zbrane turistične takse bi se 20 oziroma 25 odstotkov namenilo skupni promociji slovenskega turizma, ki jo izvaja Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Spirit).

»Dvig turistične takse in zbiranje namenskih sredstev za skupno promocijo Slovenije kot turistične destinacije bi vplival tako na dvig prihodkov občin iz tega naslova, prek združevanja sredstev za skupno promocijo pa tudi na prepoznavnost Slovenije. Ta namenska sredstva nikakor ne bi bila namenjena delovanju agencije Spirit!« so še vedno prepričani na ministrstvu. To idejno rešitev so 8. januarja predstavili predstavnikom občin in jih prosili za stališče, preden oblikuje predlog ureditve. Te so se zdaj odzvale negativno. »Pričakujemo, da bodo lokalna okolja z zbranimi sredstvi iz naslova turističnih taks sama še naprej spodbujala razvoj turizma,« je država žogico (pa tudi takso) vrnila nazaj občinam.