Za prijavo škodnega dogodka ima zavarovanec časa tri dni od takrat, ko je izvedel za dogodek. V posamezni zavarovalni pogodbi je lahko določen tudi drugačen rok za prijavo, vendar ta ne sme biti krajši od treh dni.

Ob tem v ZPS opozarjajo, da je zavarovanec upravičen do odškodnine, tudi če zamudi rok za prijavo nesrečnega dogodka. Če je takšno določilo zapisano v pogodbi, je nično. Bo pa moral zavarovanec zavarovalnici povrniti škodo, ki jo je utrpela zaradi zamude, če na primer ni mogla pravočasno posredovati ustreznih navodil in s tem omejiti ali preprečiti nastanka dodatne škode.

Vsaka zavarovalnica ima svoje obrazce za prijavo škode, vanje pa mora prijavitelj vnesti svoje osebne podatke: EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, ter na kratko opisati dogodek. Poleg tega zavarovanec potrebuje še kopijo zavarovalne police, uradne zapisnike in izjave, morebitno zdravniško dokumentacijo in vse druge dokumente, ki bodo pomagali pri oceni škode.

Zavarovalnica mora zavarovalnino izplačati v 14 dneh

Zavarovalnica mora zavarovalnino ali odškodnino izplačati najkasneje v 14 dneh od trenutka, ko jo je zavarovanec obvestil o nastanku zavarovalnega primera. Če zavarovalnica meni, da je treba ugotoviti, ali je zavarovanec sploh upravičen do odškodnine, začne teči ta rok šele od dneva, ko sta bila ugotovljena obstoj in višina obveznosti zavarovalnice.

Če je za ugotovitev višine obveznosti potrebno več časa, ni pa sporno, da je zavarovanec upravičen do zavarovalnine, mu mora zavarovalnica na njegovo zahtevo izplačati predujem oziroma nesporni del zahtevka.

Če zavarovanec ne ve, ali ponujena višina odškodnine ustreza vsebini zavarovanja oziroma ali zadošča za odpravo škode, pa naj se pred podpisom sporazuma o poravnavi škode obvezno posvetuje s strokovnjakom, opozarjajo v zvezi potrošnikov.

Ob težji prometni nesreči in v primeru, da ima kasko avtomobilsko zavarovanje, mora zavarovanec poklicati policijo in počakati, da pridejo na prizorišče, razen če potrebuje zdravniško pomoč. Policiji mora tudi dopustiti preizkus alkoholiziranosti ali uporabe drog.

Na kraju nesreče sestavite evropsko poročilo

V ZPS ob tem svetujejo še, naj zavarovanec s soudeleženci prometne nesreče na kraju dogodka sestavi evropsko poročilo, ki bo v pomoč pri določanju odgovornosti za dogodek. Prizorišče nesreče naj z mobilnim telefonom ali fotoaparatom fotografira z več zornih kotov, vozilo in morebitne druge poškodovane ali uničene stvari pa naj ohrani v nespremenjenem stanju, dokler si jih ne ogledajo predstavniki zavarovalnice.

Zavarovalnici naj poleg tega zavarovanec posreduje vse podatke, ki so potrebni za ugotovitev vzroka, obsega in višine škode. V primeru, da je utrpel telesne poškodbe, pa naj upošteva navodila zdravnika in po končanem zdravljenju predloži zavarovalnici vso zdravstveno dokumentacijo.

V primeru, da soudeleženec v nesreči zavarovanca toži ali proti njemu uveljavlja odškodninski zahtevek, ZPS zavarovancem svetuje, naj postopke prepustijo v obravnavo zavarovalnici, ki jo je treba obvestiti tudi o morebitnem uvedenem kazenskem pregonu.