Matična knjižnica Kamnik in zasebni vrtec Zarja pripravljata projekt multikulturnega dialoga in vzdrževanja jezikovne različnosti srednje Evrope z naslovom Jezik: moj, tvoj, naš… V sklopu projekta ustvarjajo knjižno zbirko, ki bo odsevala potrebe skupin, katerih materni jezik ni slovenščina, je pojasnila direktorica Matične knjižnice Kamnik Breda Podbrežnik.

Za skupen projekt so že pridobili knjižno donacijo srbskega veleposlaništva, dogovarjajo pa se tudi že z drugimi veleposlaništvi in društvi, je pojasnila direktorica vrtca Zarja Jelka Golob in dodala, da bodo ta četrtek prevzeli že drugo donacijo knjig, ki jim jo bo v imenu veleposlaništva Republike Kosovo v Ljubljani podarila veleposlanica Mimoza Ahmetaj.

Za skupen projekt so se odločili, ker se oboji zavedajo obstoja in potrebe po upoštevanju različnih kultur, ki so del našega okolja in vsake sodobne družbe. Z njim bi radi dvignili socialno in kulturno vključenost Neslovencev, povečali kulturno samozavest Neslovencev in Slovencev, predvsem pa bi radi spodbudili in obogatiti spoznavanje in sprejemanje kultur priseljencev tako v vrtcu in knjižnici kot širši druž-beni skupnosti, sta razložili obe direktorici.

Knjižna zbirka v knjižnici bo obsegala približno tisoč enot gradiva za otroke in odrasle v hrvaškem, srbskem, bosanskem, makedonskem in albanskem jeziku, v vrtcu pa bodo hranili približno sto enot, ki jih bodo menjavali. Zbirka bo odpirala in oblikovala številne možnosti za kulturo sožitja in sobivanja med prebivalci, sta ocenili direktorici knjižnice in vrtca in dodali, da bodo projekt, ki je nastal zaradi potrebe po omogočanju enakopravne dostopnosti do knjižnih zbirk in gradiva v maternem jeziku za Neslovence, obogatili s predstavitvami kulture in kulinarike, pogovori z avtorji, dvojezičnimi pravljičnimi uricami… ter izmenjavo dobrih praks pri jezikovni in knjižni vzgoji s kosovskimi, hrvaškimi, bosanskimi in srbskimi ustanovami. av