Do podpisa pogodbe je vodila dolga pot. V dogovoru z investitorjem nove Pediatrične klinike, ministrstvom za zdravje, je Ustanova po tistem, ko je bila pred štirimi leti gradnja nove Pediatrične klinike zaključena, nadaljevala zbiranje sredstev in v letu 2011 začela aktivnosti za nakup aparata za magnetno resonanco. V investicijo namreč nista bila vključena niti aparat niti prostor za njegovo umestitev, čeprav so bile to želje oziroma upravičene zahteve zdravnikov.

Po javni objavi zbiranja ponudb za nakup aparata avgusta 2011 so sledila skoraj polletna pogajanja z dobavitelji in v decembru so podpisali pismo o nameri med Siemensom, d. o. o., in Ustanovo o nakupu sistema Siemens magnetom Aera in anesteziološkega aparata, ki deluje tudi v območju magnetnega sevanja. Sledile so priprave načrtov za ureditev prostora, saj bo potrebna adaptacija obstoječega prostora na način, ki ne bo preveč posegal v druge dejavnosti Pediatrične klinike. Zaradi zahtevnosti aparata bo treba okrepiti del konstrukcije nove Pediatrične klinike v prostoru, kjer bo aparat stal, za kar so morali pridobiti soglasje ministrstva za zdravje in gradbeno dovoljenje. To so po zaslugi ažurnost mestnih upravnih organov in ministrstva za infrastrukturo in prostor že pridobili.

S torkovim podpisom pogodbe pa so začeli teči roki za ureditev prostora in nabavo aparata. Oboje je v rokah Siemensa, d. o. o., in podizvajalcev, aparat pa naj bi začeli uporabljati že v drugi polovici letošnjega leta. Aparat je eden najbolj sodobnih. Njegova prednosti je, da bodo preiskave krajše in bodo otroci, ki jim danes opravljajo te preiskave v anesteziji, potrebovali manj anestezije ali pa sploh nič. To bo prvi aparat za magnetno resonanco, prilagojen posebej za otroke.

V upravi Ustanove za novo Pediatrično kliniko ugotavljajo, da bodo z nabavo aparata za magnetno resonanco še korak bliže k zaključku investicije nova Pediatrična klinika. Ta ne bo končana, dokler ne bodo urejeni tudi prostori za specialne laboratorije, ki svojo dejavnost še vedno opravljajo na stari lokaciji na Vrazovem trgu. Ti prostori so načrtovani v projektu nove urgence, ki pa še vedno stoji.

Ravno tako še vedno zahtevajo ureditev ustreznih prostorov za namestitev spremljevalcev hudo bolnih otrok (predvsem doječih mam, ki zdaj zasedajo tudi prostore, ki so namenjeni zdravstveni dejavnosti), ker tudi to zaradi racionalizacij investitorja ni ustrezno urejeno. Upajo, da bodo nekaj prostora za te namene dobili v nekdanji stavbi Zavoda za varstvo pri delu, ki je ob novi Pediatrični kliniki.

Poslanstvo Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani torej ni končano; čaka jih še veliko dela in vabijo prostovoljce, da se jim pridružijo v akcijah zbiranja sredstev za opremo nove Pediatrične klinike, je v imenu Ustanove sporočila predsednica uprave Biserka Marolt Meden. lo