Kljub finančnim težavam, zamudam in napakam pri izvedbi del hrvaški Dalekovod za zdaj ostaja glavni izvajalec del pri gradnji 70 milijonov evrov vrednega daljnovoda Krško–Beričevo, rok dokončanja projekta pa bo znan v tednu dni.

To sta po naših podatkih najpomembnejša sklepa včerajšnjega sestanka med vodilnimi predstavniki Elesa in hrvaške družbe. Čeprav je ta že več mesecev v hudih finančnih in likvidnostnih težavah, zaradi česar je Eles zaprosila za podaljšanje roka za dokončanje gradnje, so ji pri nacionalnem sistemskem operaterju prenosnega omrežja očitno ponudili še eno priložnost. V zameno pa bo moral Dalekovod Elesu predložiti garancije za dobavo materialov in dobavo del. Kot je včeraj potrdil direktor Elesa Milan Jevšenak, se je namreč v zadnjih mesecih na novem daljnovodu »nabralo kup nepravilnosti«. »Kot dober gospodar želimo zaščititi svoje premoženje,« je dejal Jevšenak in zanikal, da bi Eles z Dalekovodom pogodbo že prekinil.

Za zdaj je največje jabolko spora račun za jeklene konstrukcije v višini skoraj tri milijone evrov, ki ga je kljub domnevnim kršitvam določil iz pogodbe Elesu izstavil Dalekovod. Če bi ga na Elesu poravnali, bi zaradi nejasnega finančnega položaja Dalekovoda obstajala možnost, da bi denar že v kratkem ostal »zaklenjen« v stečajni masi hrvaške družbe. A četudi je prav insolventnost Dalekovoda lahko razlog za prekinitev pogodbe, na Elesu še danes uradno ne vedo, v kakšni finančni kondiciji je Dalekovod. Ta jim namreč še vedno ni omogočil vpogleda v poslovne knjige, pri čemer je Jevšenak včeraj celo dejal, da »za sam projekt bilance (Dalekovoda, op. a.) niso pomembne«. Za zdaj edini dokument, ki ga ima v rokah Eles, je tako izjava revizijske hiše Pricewaterhouse Coopers (PWC), ki je marca 2011 (!) potrdila, da ima Dalekovod poravnane vse obveznosti. Prav vpogled v drobovje bilanc Dalekovoda bi Elesu omogočal najti tudi odgovor na vprašanje, v kolikšni meri so realna pričakovanja, da bo Dalekovod zaradi zamude pri izvedbi del plačal pogodbeno kazen. Pri rokih se namreč zapleta. Dela bi morala biti po prvotnem načrtu končana do 1. junija, a želijo pri Dalekovodu ta rok premakniti na 25. julij. »V tednu dni bomo dobili podatke o rokih, v okviru katerih je izvajalec sposoben dokončati dela. Težko verjamem, da se to lahko zgodi do 1. junija,« je včeraj dejal Jevšenak. Že včeraj smo poročali, da bo najpozneje v začetku februarja o gospodarnosti ravnanj poslovodstva pri izpeljavi projekta Beričevo–Krško razpravljal tudi nadzorni svet Elesa.