Župane slovenskih občin je vznemiril predlog ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, po katerem bi občine namesto dosedanjih 100 prejemale le 75 odstotkov izkupička od turističnih taks. Četrtina bi se po noveli zakona o spodbujanju turizma po novem stekala na račun Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Spirit Slovenija), ki jo je vlada ustanovila oktobra lani. V Skupnosti občin Slovenije (SOS) opozarjajo, da gre za nepričakovan in sporen poseg v izvirne prihodke občin in da bi bila uveljavitev predlagane spremembe v nasprotju tako z načeli evropske listine o lokalni samoupravi kot z našima zakonoma o lokalni samoupravi ter o financiranju občin.

»V občinah nadaljnjemu zniževanju prihodkov nasprotujemo. Ob sprejetju zakona o uravnoteženju javnih financ nam je bilo zagotovljeno, da se bodo na račun nižjih povprečnin občinam znižali določeni stroški. Če pa bomo na podlagi sprememb posameznih zakonov izgubljali nekatere dosedanje vire, se bodo nekatere občine soočale z resnimi težavami,« je novico na kratko komentiral predsednik SOS in župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar.

Vlaganja trikrat večja od pobrane takse

Člane odbora za turizem pri SOS je zmotilo tudi to, da so jih z direktorata za turizem na nujni sestanek v zvezi s spremembami zakona povabili vsega dan pred objavo novele in da jim pripravljenega besedila niso želeli posredovati. »Za pretežno turistične občine je takšno zmanjševanje prihodka kljub temu, da predlog predvideva zvišanje turistične takse z enega evra na evro in pol, nesprejemljivo, kajti naša vlaganja v turizem že zdaj znašajo več kot trikratnik pobrane takse,« pravi župan turistične občine Podčetrtek in predsednik odbora za turizem pri SOS Peter Misja, ki poleg tega opravlja še funkcijo predsednika Turistične zveze Slovenije, v katero je vključenih približno 600 turističnih društev.

Tem je država že lani zaprla pipo, iz katere jim je v preteklosti vsako leto natočila 120.000 evrov za organizacijo prireditev. Društva so zdaj pretežno odvisna le od občinskih sredstev. »Res je, da za tolikšno število društev to ni nek velik denar, ampak v sedanjih razmerah vsak evro prav pride. Sem besen in razočaran in nič dobrega ne morem reči za poteze, ki jih vlečejo na ministrstvu,« je zaključil Misja, ki vseeno verjame, da bo protestno pismo, ki so ga v odboru naslovili na ministra Radovana Žerjava in njegova državna sekretarja, zaleglo ter da predlagane spremembe ne bodo prišle do vlade. Občini Podčetrtek ob »dobri letini« z naslova turističnih taks priteče do 250.000 evrov, obalnim občinam neprimerno več.

Tudi proti ukinitvi licenc za vodnike

Podobno kot Misja in Žagar predlagane spremembe ocenjuje tudi Ivan Molan, župan občine Brežice, ki po številu turističnih prenočitev v Sloveniji zaseda 3. mesto. Po njegovem gre pri omejenem predlogu le za nov poskus polnjenja državnega proračuna, občine pa bodo zaradi tega prisiljene v turizem vlagati manj kot doslej.

V Skupnosti občin Slovenije še pričakujejo, da bodo na ministrstvu podrobneje pojasnili, zakaj turističnim agencijam in posameznim turističnim vodnikom v prihodnje ne bo več treba pridobivati licenc za opravljanje teh dejavnosti, kot so zapisali v predlaganih spremembah zakona.