Projekt, sofinanciran iz 7. okvirnega programa Evropske komisije, so v letih 2009-2011 izvedli v 11 evropskih državah, vodilni partner je bil Eurohealthnet, partner iz Slovenije pa Zavod za zdravstveno varstvo (ZZZV) Murska Sobota.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala vodja projekta pri soboškem zavodu Tatjana Krajnc Nikolić, je ta sodeloval pri raziskavi vpliva politične ureditve na zmanjševanje družbenih neenakosti na primeru izbranih držav Švedske, Nizozemske, Velike Britanije in Slovenije. Pri tem je ugotovil, da so prebivalci z večjo prerazporeditvijo blaginje med prebivalci ter s politiko, ki podpira zaposlovanje za polni delovni čas, boljšega zdravja kot drugje.

Pri indeksu človekovega razvoja, ki vključuje zdravje, izobrazbo in dohodek, je bila Slovenija uvrščena na 21. mesto, Velika Britanija je bila na 28., Nizozemska na tretjem in Švedska med 169 državami na desetem mestu.

Družbene razlike, umrljivost otrok ter tveganje revščine so v Sloveniji manjše kot na Nizozemskem in v Veliki Britaniji, razlike v zadovoljstvu z življenjem med družbenimi skupinami so v Sloveniji tudi manjše.

Koeficient »gini«, ki kaže na stopnjo neenakosti ter distribucijo socialnih pomoči, je bil v Sloveniji najnižji, kar pomeni najmanjšo neenakost v družbi. Se pa je Slovenija najslabše odrezala pri izdatkih za zdravstvo glede na bruto domači proizvod. Prav tako se v Sloveniji kaže majhna neenakost ter nizko tveganje revščine pri otrocih. Raziskovalci sklepajo, da imajo države z manjšimi ekonomskimi razlikami bolj zdrave prebivalce.

Sicer pa kažejo starši v Sloveniji slabšo subjektivno samooceno in zadovoljstvo z življenjem, kot bi lahko pričakovali glede na objektivne kazalnike, so še ugotovili v raziskavi.