Poslanka je sicer poudarila, da projektu gradnje plinskega terminala v Tržaškem zalivu nasprotujejo tako Slovenija kot tudi lokalne tržaške oblasti, italijansko ministrstvo za okolje pa je pred kratkim celo ponovno odprlo okoljsko poročilo za ta projekt.

Razlogi za nasprotovanje niso le postopkovne in birokratske težave, ampak predvsem proti njej govorijo močni okoljski razlogi, je dejala.

Ob tem je izpostavila dve pomanjkljivosti - da niso bili upoštevani kumulativni vplivi izgradnje terminala na okolje ter da ni bila upoštevana nevarnost živega srebra, ki se je skozi stoletja nalagalo na dnu Tržaškega zaliva zaradi nekdaj delujočih rudnikov živega srebra. Predvsem slednje je zaskrbljujoče tako v okoljskem smislu kot v smislu skrbi za javno zdravje prebivalcev regije.

Spomnila je še, da z energetskega stališča gradnja terminala ni prioriteta, saj ta tudi ni vključen v nov dokument čezevropskih energetskih omrežij.