Radeče. Boštjan Štefanič iz Radeč je od rojstva slep, vendar je kljub temu uspešno zaključil osnovno in poklicno šolanje. Več let si je prizadeval, da bi našel službo, vendar mu ni uspelo. Ker tudi inštitucije niso pokazale dovolj posluha za njegove težave, je vzel stvari v svoje roke, kot prvi med slepimi opravil nacionalno poklicno kvalifikacijo za knjigovodjo in v začetku lanskega oktobra odprl podjetje Eviras. Če ga življenje zaradi njegove drugačnosti ne bi utrdilo in ga naučilo, da je treba vztrajati in neomajno verjeti v uspeh, bi najbrž obupal. Ljudje so namreč imeli preveč pomislekov in tabujev, da bi zaupali njegovemu znanju, pa tudi premalo časa in volje, da bi se sami prepričali, kaj v resnici zmore. Pred dnevi pa je vendarle podpisal prvo pogodbo in prevzel knjigovodske storitve za radeškega podjetnika.

Noče biti v breme državi

Dvaintridesetletni slepi knjigovodja pravi, da še zdaleč ne sanja o mastnih zaslužkih. Ker je bil kar 14 let na zavodu za zaposlovanje, je njegova edina želja, da bi se lahko sam preživljal in si plačeval delovno dobo. Noče biti v breme državi, želi pa dokazati, da zmorejo slepi in slabovidni več, kot si morda sami priznajo. Imeti morajo samo znanje in močno voljo.

Zadnje tri mesece, odkar je samostojni podjetnik, je svojo ponudbo naslovil na različne konce, vendar odziva ni bilo, čeprav je cena njegovih storitev ugodna in znaša komaj 50 evrov na mesec. Štefanič priznava, da ni bil preveč zaskrbljen, ker mu do konca leta ni uspelo pridobiti nobene stranke, saj se podjetniki pred koncem poslovnega leta le izjemoma odločajo za zamenjavo knjigovodje. To je seveda povezano z zaključnimi računi, ki jih je za minulo leto treba oddati spomladi na Ajpes in bi bili za novega knjigovodjo prevelik zalogaj.

»Tudi s podjetnikom, s katerim sem sklenil pogodbo, sva dogovorjena, da opravljam samo tekoče delo in da bo zaključni račun za prejšnje leto oddal človek, ki je to delo že prej opravljal zanj. Res pa je, da sem pričakoval, da me bo poklical kateri od novopečenih podjetnikov, vendar žal ni. Ljudje se bojijo in ne razumejo, da lahko s posebnimi računalniškimi programi knjigovodstvo opravljam tako kot videči. V elektronskem poslovanju namreč ni ovir,« zagotavlja Štefanič.

Podjetnikom predstavil svoje delo

Da vendarle ne bi ostal samo pri eni stranki, mu je na pomoč priskočilo Združenje prijateljev slepih Slovenije. Na prireditev, ki so jo sinoči organizirali v Radečah, so povabili podjetnike in jim ponudili priložnost, da se sami prepričajo, kako se slepi knjigovodja znajde za računalnikom in kaj vse zmore program Mini Max, ki ga uporablja pri svojem knjigovodskem delu.

»Upam, da sem jih prepričal, da bodo o moji ponudbi razmislili in da bodo tudi na druge slepe in slabovidne začeli gledati drugače. Delodajalci se nas namreč bojijo zaposliti, ker so prepričani, da nam bodo morali prilagoditi delovno mesto in da jim bo denimo nakup Braillove vrstice prinesel dodatne stroške. Mnogi ne vedo, da se s tabličnimi računalniki ipad zmore marsikaj. Treba je samo vklopiti govoreči program Voice over, ki je sestavni del Applovega operacijskega sistema, pa ni nobenih težav ali dodatnih stroškov,« pravi Štefanič. gm