V preteklosti se je porodilo že več dvomov o tem, da je mariborsko sodišče delovalo zakonito zoper tiste protestnike, ki so jih policisti kazensko ovadili po 3. mariborski vstaji. Predvsem argumenti, s katerimi so bili osumljenci »pospravljeni« v pripor, so doživeli kritike številnih pravnih strokovnjakov.

Dnevnik pa je zdaj ugotovil, da je mariborsko okrajno sodišče ravnalo dokazano nezakonito v sodnem postopku zoper dvanajsterico, ki je obdolžena, da je policistom na protestih 3. decembra skušala preprečiti uradno dejanje. Vendar se ta nezakonitost ne nanaša na procesiranje obdolžencev, temveč na način, s katerim je mariborska okrajna državna sodnica Simona Mernik skušala zatreti mobilno komuniciranje v sodni dvorani.

Protipravna uporaba GSM-motilnika

Na predobravnavnem naroku 20. decembra, kakor tudi na glavni obravnavi minuli torek, je Mernikova vklopila radijski oddajnik za motenje GSM-signala (tako imenovani jammer). Z njim je vsem prisotnim v dvorani okrajnega sodišča onemogočila uporabo mobilnih telefonov. Zakaj je to storila, sodnica ni pojasnila.

Uporaba tovrstnega motilnika je novost. Na sodiščih je resda prepovedana uporaba mobilnih naprav, na nekaterih sodiščih obiskovalcem na vhodu varnostniki celo odvzamejo mobilne telefone, a uporaba motilnikov GSM-signala doslej še ni bila splošna praksa.

Z ukrepom omenjene sodnice smo seznanili nekaj strokovnjakov za telekomunikacije, ki ne želijo biti imenovani. Ravnanje sodnice jih je čudilo, saj je uporaba teh naprav v Evropski uniji izjemno strogo omejena. Zakonito in pod točno določenimi pogoji jo smejo uporabljati samo varnostne službe, nikakor pa jih ni dovoljeno uporabiti v prostorih javnih ustanov, kakršno je tudi sodišče.

Neprepričljivo sklicevanje na sodni red

Mariborskemu sodišču smo postavili več vprašanj. Zanimalo nas je, kdo je lastnik omenjenega motilnika GSM-signala in kdaj je bil kupljen. Terjali smo tudi odgovor, na podlagi katerih zakonskih določil, ki veljajo za delovanje in poslovanje sodišč, se na okrajnemu sodišču v Mariboru sme uporabljati motilnik GSM-signala? Vprašali smo tudi, ali ima sodišče dovoljenje Agencije za pošto in elektronske komunikacije (APEK) za uporabo motilnika signala v sodni dvorani?

»Motilnike GSM-signala je za sodišče že pred nekaj leti nabavilo in dobavilo takratno ministrstvo za pravosodje v okviru zagotavljanja ustrezne varnostne opreme in varnosti na sodiščih,« so nam odgovorili iz urada predsednice okrožnega sodišča v Mariboru. Zakonitost uporabe pa so se v uradu predsednice Alenke Zadravec utemeljevali s sklicevanjem na 1. odstavek 19. člena sodnega reda, ki določa, da v sodnih zgradbah niso dovoljena slikovna, zvočna ali slikovno-zvočna snemanja. Dovoljena so na tiskovnih konferencah in v primerih, določenih v zakonu.

Sklicevanje na sodni red je vse prej kot prepričljivo, saj GSM-motilnik ne zmore preprečiti slikovnega, zvočnega ali slikovno-zvočnega snemanja, temveč je izključno namenjen za to, da nihče, ki je v dometu naprave, ne more uporabljati svojega mobilnega telefona. Ker nam sodišče ni odgovorilo na vprašanje, ali ima dovoljenje APEK za uporabo motilnika, smo za dodatna pojasnila zaprosili to agencijo. Zanimalo nas je, kakšne so zakonske omejitve pri uporabi radijskih oddajnikov za motenje GSM-signala, in seveda tudi to, ali ima okrajno sodišče v Mariboru njihovo dovoljenje za uporabo tovrstne aparature.

Prepovedano v 48 evropskih državah

Odgovor APEK razgalja, da se mariborsko sodišče požvižga ne samo na slovensko, temveč tudi na evropsko zakonodajo: »Po zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom) in Načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF) je v Sloveniji prepovedano trženje in uporaba GSM motilnih radijskih oddajnikov,« nam je odgovorila Tina Čuček iz APEK. »Ta prepoved sicer velja za vse države članice evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT), ki jo sestavlja 48 držav, med njimi tudi vse države članice EU. Iz navedenega izhaja, da agencija ne izdaja dovoljenj ali soglasij za rabo takšnih naprav.«

Zaradi teh dejstev smo na sodišče poslali vprašanje, ali vztrajajo pri trditvi, da omenjeno napravo uporabljajo v skladu z zakonom oziroma ali bodo prenehali kršiti veljavno zakonodajo. »V zvezi z vašim vprašanjem smo obvestili ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki je motilnike GSM-signalov za sodišča tudi nabavilo. Ko bomo prejeli odgovor, vam bomo na vaše vprašanje odgovorili,« je napovedalo vodstvo sodišča.

Iz dostopne dokumentacije je mogoče še izvedeti, da je ministrstvo za pravosodje omenjene naprave (skupaj jih je 29) kupilo leta 2007. Njihova uporaba je zakonsko strogo omejena, sodišča bi jih pod določenimi pogoji smela uporabljati izključno v zaporih, nikakor pa ne v razpravnih dvoranah.

Zagrožena kazen do 400.000 evrov

Če bo sodišče v bodoče še zmeraj uporabljalo prepovedano napravo, utegne to pravosodno ustanovo in njenega predsednika okrajnega sodišča Marjana Premzla drago stati. Če bi APEK bodisi v okviru svojega sistematičnega nadzora, bodisi na podlagi prijavljenih radijskih motenj, ali na temelju internih naročil za posebne meritve spektra izvedel za delovanje te naprave v sodni stavbi na Cafovi ulici 1, bi pravosodni ustanovi lahko izdal kazen, ki bi znašala od 2000 do 400.000 evrov, za odgovorno osebo pa zakon predvideva kazen od 500 do 10.000 evrov.