Prevalje, Mislinjska Dobrava. Župani vseh 12 koroških občin, ki so pristopili k projektu gradnje sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki, imenovanega Kocerod, v Mislinjski Dobravi in novega skupnega odlagališča končnih odpadkov Zmes pri Prevaljah, so zaskrbljeni, ker je Agencija RS za okolje (Arso) novembra lani za omenjeni objekt zavrnila vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Dokler ni ustrezno popravljena uredba, ki določa vplivno območje, tega ni mogoče izdati, so pojasnili na Arso. Zato do danes, po devetih mesecih poskusnega obratovanja Koceroda, tudi še nimajo uporabnega dovoljenja. Ker se rok za pridobitev izteče aprila, jih skrbi, da bi morali, če do takrat dovoljenja še ne bo, celo vrniti evropski denar. Za 18,2 milijona evrov vreden projekt so namreč Korošci iz kohezijskega sklada pridobili skoraj 12 milijonov evrov evropskega denarja, preostanek so prispevale vse občine, ki so partnerice v projektu, in država.

Z uredbo bodo vplivno območje zožili

Župani so ministrstvo za okolje, prostor in infrastrukturo na ta kratek rok opozorili. Sklenili so, da bodo vodstvu Koceroda, ki se je pri projektu srečevalo z vrsto težav, zaradi finančnega zloma ajdovskega Primorja pa so več kot leto dni kasneje začeli tudi s poskusnim obratovanjem, pri reševanju zapleta pomagali.

»Dejansko do tega trenutka ni dokončana le še čistilna naprava na odlagališču Zmes na Prevaljah, kjer se bodo odlagali končni odpadki. Problem pa je širši in ne zadeva le Koroške. V pripravi je sprememba uredbe, ki določa širino pasu območja, na katerega še segajo vplivi iz okolja oziroma tega odlagališča. Dejansko smo se z ljudmi, ki živijo na tem območju, gre za dve kmetiji, o tem pogovarjali in razmišljali tudi o preselitvi. A če bo uredba ustrezno spremenjena, selitev ne bo potrebna, s čimer se strinjajo tudi prebivalci. Niso pa problem samo ljudje, temveč gre tudi za kmetijska zemljišča, na katera naj bi imelo odlagališče vpliv. To pa je nekaj novega in na te pogoje nas ni opozoril nihče, niti takrat, ko je bilo izdano soglasje za gradnjo. Z ljudmi smo se o spremembi uredbe zato tudi pogovarjali in se s tem strinjajo,« je zaplet pojasnil prevaljski župan Matic Tasič.

Kot je še dejal, bodo zdaj stopili v stik z ministrstvom, saj se zavedajo, da je rok za pridobitev uporabnega dovoljenja kratek, in poskušali rešiti težavo. »Ni pa to edini problem v Sloveniji, temveč sta problematični še vsaj dve odlagališči, kar pomeni, da bi ministrstvo s spremembo uredbe lahko rešilo tri težave naenkrat. Da se pas vplivov na okolje zoži, pa obstajajo tako formalni kot vsebinski razlogi, saj je bil ta, glede na to, da končno odlagališče komunalnih odpadkov ni takšno, kot so bila prejšnja, zajet preširoko,« je pojasnil Tasič.

Problem bo, če bodo odpadke morali voziti drugam

Da se z ministrstvom pogajajo o tem, da bi uredbo ustrezno spremenili tako, da bi ta vendarle omogočala pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, nam je potrdil tudi vodja projekta Kocerod Ivan Plevnik. Da odlagališče ne bo vplivalo na zdravje ljudi, pa bi moralo pisati tudi v vseh prihodnjih odločbah. V uredbo bi bilo skratka treba zapisati, da se ta ne uporablja za tiste objekte, ki so na vplivnem območju že zgrajeni, in da odlagališče, na katerem se bodo odlagali že predhodno predelani odpadki, ne bo imelo nikakršnega kvarnega vpliva na zdravje ljudi. Vnesti bi morali še ustrezno študijo, ki temu pritrjuje, in s tem bi dejansko do konca marca lahko rešili vse,« pojasnjuje Plevnik, ki je koroške župane prosil, da mu pri tem pomagajo.

Za sestanek z ministrom naj bi se dogovorili v kratkem. A tudi, če jim do aprila še ne bi uspelo pridobiti uporabnega dovoljenja, strahu, da bi morali Korošci zato vračati evropski denar, ni. »V tem primeru bi lahko vnovič zaprosili za podaljšanje poskusnega obratovanja. Večji problem bo, če bomo morali kak mesec odpadke voziti drugam, v kakšno drugo regijo, glede na to, da se bodo konec februarja zaprla vsa odlagališča v Sloveniji, ki nimajo ustreznega dovoljenja. Skratka, ko in če bo uredba ustrezno spremenjena, bomo mi sprožili postopek za dopolnitev okoljevarstvenega soglasja in ko ga bomo dobili, bomo lahko začeli tudi odlagati odpadke. Fizično je zgrajeno vse, čistilna naprava bo končana v treh mesecih, tako da tudi ovir za pridobitev uporabnega dovoljenja potem ne bo več,« pravi Plevnik.