Z novim letom je tudi honorarnemu delu naložena obveznost plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki v letošnjem letu znaša 8,85 odstotka bruto prejemka. Čeprav velja nova obveznost za vse, bodo z letom 2014 še posebno prizadeti tisti, ki nimajo urejenega posebnega statusa in se preživljajo le s honorarnim delom. Obvezni prispevek se bo takrat zanje zvišal na 24,35 odstotka bruto prihodka, saj bodo poleg delodajalca (8,85 odstotka) morali tudi honorarni delavci sami v pokojninsko blagajno prispevati 15,5 odstotka bruto honorarja.

To pomeni, da se bodo neto prejemki tistim avtorjem, ki honorarno delo opravljajo kot občani, v prihodnjem letu znižali skoraj za četrtino, če bodo delodajalci tudi svoj delež prispevkov prevalili na delavca. Pri tem so pred dilemo postavljeni javni zavodi v kulturi, ki so zaradi kadrovskih omejitev avtorsko delo prisiljeni najemati zunaj svojih hiš, hkrati pa so kot javni zavodi zavezani h gospodarnemu poslovanju.

Neto prejemki na RTVS enaki

Iz RTV Slovenija, kjer približno četrtina sodelavcev nima urejenega statusa samozaposlenega, odgovarjajo: »Prispevki, ki so na novo uvedeni v letu 2013, bremenijo izplačevalca dohodka, prispevki, ki bodo bremenili prejemnika dohodka, pa se bodo začeli obračunavati v letu 2014.« RTV Slovenija je sicer z letom 2013 sklenila nove pogodbe s honorarnimi sodelavci, v katerih je določena tudi višina bruto honorarja. »Če je bruto honorar ostal v enaki višini kot v preteklem letu, se tudi neto prejemek honorarnega sodelavca ne spreminja, saj na novo uvedeni prispevki bremenijo RTV Slovenija,« zagotavljajo v službi za odnose z javnostjo.

Novi stroški previsoki

Nov zakon za večino javnih zavodov v kulturi ne bo predstavljal prevelikega bremena, saj so avtorski sodelavci, ki bi bili brez ustreznega statusa, redki. V Slovenskem mladinskem gledališču ima večina njihovih avtorskih sodelavcev status samozaposlenega v kulturi, s. p. ali pa deluje pod okriljem zasebnega zavoda. »Preostalim bomo dvigovali bruto osnovo – to se nam na letni ravni zaradi redkosti takih primerov ne bo bistveno poznalo,« pravi pomočnik direktorice SMG Tibor Mihelič Syed. V SNG Drama Ljubljana pravijo, da se z vsakim posameznim avtorjem pogajajo individualno.

Število sodelavcev s statusom občana v Cankarjevem domu niha iz meseca v mesec in je odvisno od programa. »Aktualne probleme bomo reševali sproti, od primera do primera, v soglasju z avtorji, in delovali čim bolj modro,« je dejal generalni direktor zavoda Mitja Rotovnik. »Sredstva nam ne omogočajo, da bi lahko prevzeli dodatno obremenitev,« je sporočila direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac in dodala, da se tudi redno zaposlenim plače kljub zmanjšanju v minulem letu v tem letu ponovno znižujejo za deset odstotkov. »Tako so vse kategorije delavcev enako prizadete.«