Še do torka imajo lastniki, ki so v preteklem letu fizičnim osebam oddajali svoje nepremičnine, čas, da se odzovejo na javni poziv davčne uprave in vložijo napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, tudi za nepremičnine zunaj Slovenije. Kolikšen del pobranih najemnin so dolžni odšteti državi, pa jim bodo na davčni upravi izračunali po stari formuli – 25 odstotkov od davčne osnove, ki jo predstavlja celotna najemnina, zmanjšana za normirane stroške v višini 40 odstotkov od najemnin oziroma za dejanske stroške vzdrževanja, če so ti večji od normiranih. Ta znesek se bo najemodajalcu kot vsa leta doslej tudi vštel v letno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni. Vendar samo še tokrat.

Že od najemnin, ki jih bodo prejeli ta mesec in vse do konca leta, če bodo do 15. januarja 2014 oddali davčno napoved, bo davčna osnova večja, saj bodo lastniki oddanih nepremičnin lahko uveljavljali le deset odstotkov normiranih stroškov.

Po novi formuli bo tako njihov dolg državi četrtina od 90 odstotkov celotne najemnine. Če bodo z najemninami zaslužili enako kot v letu 2012, bodo tako morali plačati tudi do polovico več, razen če bodo z računi za vzdrževanje uveljavljali visoke dejanske stroške. Bo pa na drugi strani ta plačana dohodnina po novem tudi dokončni davek, ne da bi se štela še v letno dohodninsko osnovo posameznika. Nekaterim to ne bo pomenilo velike spremembe, drugi bodo pristali v nižjem dohodninskem razredu.

Nasprotni učinek

Za tiste, ki oddajajo denimo dvosobno stanovanje za 500 evrov mesečno in so doslej letno zaslužili 5100 evrov ter plačali 900 evrov davka ob uveljavitvi normiranih stroškov, ta novost pomeni, da bodo morali naslednje leto temu primakniti še 450 evrov in državi tako odšteti skoraj tri mesečne najemnine. »Tisti, ki oddajamo in vsa leta redno plačujemo davke, bomo spet dobili po buči. Tistim, ki oddajajo na črno, pa je vseeno, kaj vlada predlaga, saj ne plačujejo ničesar,« je pred časom na portalu predlagam.vladi.si zapisal razburjeni lastnik in vlado opomnil, da bi morala z davčno politiko na tem področju lastnike spodbujati, da prijavijo dohodek iz najemnin, ne da še bolj stisnejo zanko okoli vratu tistim, ki že sedaj redno plačujejo zahtevani davek.

»Verjel sem v namen davkov, da država funkcionira, sedaj pa resno razmišljam o oddajanju na črno. Nekaj bom moral narediti, saj za 50 odstotkov večjega davka ne bom zmogel plačati,« je v eni od kontaktnih oddaj na drugem programu Radia Slovenija priznal tudi poslušalec Boštjan, ki oddaja eno stanovanje. Nepošteno se mu zdi, da bodo tisti z nizkimi dohodki sedaj bolj obdavčeni, za tiste v najvišjem dohodninskem razredu pa bo novi davek od najemnin lahko nekaj sto evrov nižji.

Poceni utaja davka

Dr. Andreja Cirman z ljubljanske ekonomske fakultete pravi, da bi se lahko nadejali, da bodo lastniki prijavljali dohodek iz najemnin le, če bi na ta način prišli do nižje obdavčitve nepremičnine kot premoženja. »Dokler bo tako zelo enostavno utajiti davek iz oddajanja nepremičnin, kot je to danes, toliko časa bo pravzaprav nepomembna višina davčne stopnje in davčne osnove, saj bo za lastnike enostavneje ter ceneje, da se zatečejo v sivo ekonomijo, in se bodo tja tudi množično zatekali,« pa opozarja še na drugo bistveno pomanjkljivost sistema obdavčitve najemnin.

Globa za osebe, za katere so dacarji ugotovili, da davčne napovedi niso oddale, namreč znaša od 200 do 400 evrov, ob tem mora lastnik poravnati še zamolčani davek. Na davčnem uradu pojasnjujejo, da običajno izrečejo najnižjo, če gre za hujše, ponavljajoče se kršitve in visoke zneske, pa se odločijo za najvišjo kazen. Podlaga za njihovo delo so podatki geodetske uprave o lastništvu nepremičnin in v dobrih dveh letih so opravili okoli 7000 pregledov. Če lastnik odda napoved z neresničnimi podatki, ga lahko kaznujejo z od 400 do 1200 evrov kazni. Za primerjavo, toliko znaša tudi kazen, če najemnik ne izpolni svoje obveznosti in ne prijavi stalnega prebivališča, če namerava na nekem naslovu bivati dlje kot 60 dni.