Ko je Zoran Janković v torek opoldne na mizo v županski pisarni prejel poročilo komisije za preprečevanje korupcije, ni skrival šoka. Če je pred tem v diktafon Dnevnikovih novinarjev dve uri z veliko mero samozavesti razlagal o prihodnjih političnih načrtih, se mu je vsaj za trenutek ustavil svet. »Pa saj sem jim vse pojasnil!« je glasno dejal in liste papirja jezno položil na mizo, od katere je hip zatem vstal.

Četudi politične delnice Zorana Jankovića od tega trenutka še nikoli niso kotirale nižje, sam še zdaleč ni prepričan, da poročilo komisije pomeni začetek konca njegove politične kariere. Ravno nasprotno, prepričan je, da bo s Pozitivno Slovenijo na predčasnih volitvah zmagal.

Boste zaradi ugotovitev komisije za preprečevanje korupcije odstopili?

Razmišljal sem o tem, da se umaknem. Popolnoma sem prepričan, da sem nedolžen. Očitajo mi, da nisem prijavil sprememb v premoženju, ne pa, da se mi je to povečalo. S svojim umikom bi na neki način priznal, da je to, česar me obtožuje komisija, tudi golo dejstvo. Pa ni! Pričakujem, da bo komisija sum korupcijskega tveganja, ki ga je izrazila v poročilu, spremenila v dejstvo ali pa ga ovrgla. Naj natančneje pojasni, ali sem ravnal koruptivno ali ne.

Komisija pravi, da se pri transakcijah med podjetji Grep, Baza Dante in KLM Naložbe ter vašim osebnim računom pojavlja visoka stopnja korupcijskega tveganja. Na vaš račun je prišel denar, ki ga je Bazi Dante isti dan nakazal Grep. Torej zasebni partner Mestne občine Ljubljana pri projektu Stožice, ki bi ga morali vi nadzirati.

Denar, ki ga je Grep posodil Bazi Dante, je ta skupaj s pripadajočimi obrestmi vrnila Grepu. Nihče ne more trditi, da sem dobil denar, ki ga je MOL nakazala Grepu, saj je imel Grep v času nakazila na svojem računu več denarnih sredstev. Electa je prek KLM Naložb meni vrnila dolg, o posojilu pa nisem vedel nič vse do medijskega poročanja. Kje je tu korupcijsko dejanje? Občina v projektu Stožice ni bila oškodovana. Njen partner Grep, ki je bil izbran na javnem razpisu, je danes pred prisilno poravnavo oziroma stečajem. Občina je dobila stadion, dvorano in del garaž brez odliva denarja, ki ga je imela na svojem računu. Projekt je za zdaj stal 111 milijonov evrov brez davka, ves ta denar je prišel v proračun, Zoran Janković ni dobil niti evra.

Komisija ne govori o korupcijskem dejanju, ker pravi, da za to ni pristojna, ampak o tveganju, ki ga opredeljuje tudi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Kaj to pomeni? Vse v življenju je določeno tveganje. Vsak dokument pri nas gre skozi več rok. Pogodbo prvotno parafira matični oddelek. Zakaj komisija ne napiše, ali je prišlo do korupcije ali ne? Naj bo jasna. Sedaj je napisala tako dikcijo, da sem v očeh ljudi kriv, obenem me pa ne obtoži jasno. In jaz naj zdaj grem v penzijo, čez deset let me bodo pa na sodišču oprali krivde. Kaj naj takrat?

Skupno 140.000 evrov je prišlo na vaš račun iz KLM Naložb v dveh primerih tako, da je ta družba prejela denar od podjetja Baza Dante, to pa isti dan od Grepa, ki mu je obenem občina podpisovala anekse – tako za dodatna plačila kot za podaljšanje rokov. Se vam to ne zdi sporno in zakaj ne?

To ni povezano. Prvič, občina je plačala vse v skladu s pogodbo, ob potrditvi dveh nadzornih služb. Drugič, Grepu smo za mesec dni najprej podaljšali rok, ker občina ni zagotovila zemljišča. Grepov denar ni prišel na moj račun. Takrat ko je Grep posodil denar, je imel na svojem računu že 600.000 evrov in je lahko iz tega denarja dal posojilo naprej. Baza Dante je s tem denarjem plačala obveznosti do Electe, ta pa je denar vrnila meni. Kako lahko komisija trdi, da je Grep Bazi Dante denar nakazal prav iz tistih štirih milijonov evrov, ki jih je pred tem prejel od občine? Ta insinuacija temelji na zapisniku Dursa, ki pa je oktobra lani pri pregledu poslovanja KLM Naložb ugotovil, da je to zakonito in da podjetju ne bo treba plačati nobenega dodatnega davka. Durs je še poudaril, da KLM Naložbe niso poslovale za lastne potrebe, ampak za potrebe Electe. In kar je zelo pomembno, ves denar je Baza Dante Grepu vrnila z obrestmi.

Govorite o davčnem pregledu. Komisija pa opozarja na ponavljajoči se vzorec, da je na vaš račun v letih 2010 in 2011 prihajal denar iz Grepa vsakič, ko ste se približali limitu negativnega stanja.

Komisija je pregledala prilive med letoma 2007 in 2011. Priliv iz Grepa mi očita le enkrat, v avgustu 2011. Kje je tu ponavljajoči se vzorec?

Poročilo omenja dva priliva, tudi v aprilu istega leta, in tesno časovno povezanost s prilivi na vaš račun.

Drugega priliva komisija sploh ne izpostavlja, saj je občina denar Grepu plačala decembra 2010, torej pet mesecev prej, preden ga je ta posodil Bazi Dante. Je torej ena transakcija v petih letih ponavljajoči se vzorec? Vse lahko dokažem. Electa mi je v petih letih vrnila eno posojilo od dveh, in to v višini 6,4 milijona evrov. To je storila na tri načine: prek asignacij, ko smo obnavljali hišo, prek KLM Naložb, ki so prejele 1,2 milijona evrov za plačilo obresti za najeta posojila, in z nakazili na transakcijski račun. Povejte mi torej še enkrat: kaj pomeni tesna časovna povezanost transakcij, o kateri govori komisija? Nekaj ur, dni ali mesecev?

Vprašala vas bova drugače: ali se vam kot političnemu funkcionarju zdi higienično, da Grep od vseh podjetij denar v času, ko dolguje podizvajalcem, posodi prav Bazi Dante, ki je povezana z Electo?

Spet ste naredili konstrukt. In Grep ni posodil samo Bazi Dante.

Zanima naju vaše mnenje.

Kaj pa je s tem narobe? Moj sin Damijan Janković in solastnik Grepa Uroš Ogrin igrata skupaj tenis. A je s tem kaj narobe? Na takšno vprašanje, kot ste ga postavili, se ne da odgovoriti. To ni nič nezakonitega! Zakaj komisija v tabele, kjer je prikazala povezanost transakcij, ni jasno vnesla podatka, da je Baza Dante januarja 2012 z obrestmi vrnila denar Grepu? Očitno jim to ne ustreza. Denarni tok je prikazala samo v eno smer kot posojilo, čeprav je dejansko potekal tudi nazaj kot vračilo.

Ali dejstvo, da je Baza Dante vrnila denar Grepu, spremeni vaše gledanje na zadevo?

Popolnoma, ker na njenem računu ni ostalo nič denarja od Grepa. Kot župana me mora zanimati le poslovanje med Grepom in občino. Ne razumem, zakaj se me je lotila komisija, če te zadeve že preiskujeta policija in tožilstvo.

Komisija je pregledala premoženjsko stanje vseh sedmih predsednikov parlamentarnih strank v skladu s svojimi pristojnostmi.

Ampak člani komisije so del skupine, ki na tožilstvu obravnava zadevo Stožice.

To drži, ampak v tem primeru jih je zanimalo le, ali ste spoštovali zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Komisija trdi, da ga niste.

Lahko rečejo, da sem storil prekršek, ker nisem prijavil vračila kredita, ki mi ga je Electa dolgovala od leta 2004. Ampak ta kredit sem komisiji prijavil. Nisem skrival svojega premoženja. In ko mi je kredit sukcesivno vračala, te spremembe nisem sporočil, ker se mi višina premoženja dejansko ni spreminjala, le oblika. Ampak ker je poročilo dokončno, bom svoj prav očitno lahko dokazal le na sodišču.

Je javnim funkcionarjem nedovoljeno le to, kar je nezakonito, ali še kaj več?

Funkcionarji morajo imeti visoke kriterije in sam jih imam. Naj mi povedo, kaj mi očitajo pri poslovanju občine. Razni očitki in naslovnice zoper mene se vlečejo že od Mercatorja naprej. V osmih letih vodenja Mercatorja me je rušila LDS, nekrivdno sta me odstavila Igor Bavčar in Boško Šrot prek svojih nadzornikov, preverjala me je revizijska komisija, vlado pa je vodil Janez Janša. Sin Barbare Brezigar se na tožilstvu trudi vložiti obtožnico za zemljiške posle v višini 100.000 evrov v Nišu, kjer pogodbe sploh nisem podpisal. V šestih letih vodenja občine je sodišče zavrglo 26 tožb mestne svetnice SDS, padlo je 46 kazenskih ovadb, ki jih je vložil mestni svetnik. Imel sem eno hišno preiskavo, ki temelji na delni davčni odločbi Dursa. Še dobro, da sem sploh živ. V tem času bi se že moral javiti kdo, ki bi javno povedal, da je Zoranu Jankoviću dal podkupnino. Pa se ni in se ne more, ker takega ni.

Do zdaj, kot tudi sami poudarjate, nikoli niste kritizirali organov odkrivanja in pregona. Zakaj se tokrat niste vzdržali komentiranja ugotovitev komisije?

Zamerim ji, da stvari nismo razčistili, ker mi očitajo kršitev zakona v delu, kjer naj bi poročal o premoženju. Na nekatere očitke sploh nisem mogel odgovarjati. Premoženje se mi ni povečalo, saj izhaja iz moje terjatve do Electe, ki sem jo komisiji prijavil leta 2006. O čem naj torej poročam? Če bo moja hiša v Grosupljem, kjer je živel Jure Janković, prodana na dražbi, bom komisiji to prijavil, ko bo prodana, ne pa, ko bom prejel denar. Še enkrat: če sem dobil denar nazaj, ne pomeni, da imam zaradi tega večje premoženje. V zadnjih šestih letih sem porabil 2,4 milijona evrov, ki sem jih dobil na račun, kar pomeni, da se je premoženje zmanjšalo. Sem pa leta 2006 prijavil obe terjatvi do Electe, pri čemer mi po starem zakonu, ki je veljal do leta 2010, ni bilo treba sporočati spremenjenih vrednosti obeh terjatev, kar se mi zdaj očita.

Toda komisija pravi, da »abstraktne terjatve na papirju« do Electe, ki je bila dlje časa nelikvidna, ni mogoče enačiti s konkretnimi finančnimi sredstvi na tekočem računu, ki ste jih v tem času prejeli za financiranje potreb.

S tem se ne strinjam. Goran Klemenčič je po televiziji dejal, da je Zoran Janković vrhunski menedžer, ki bi za to razliko moral vedeti. Gre za natolcevanje. Poznamo dobra in slaba posojila. To posojilo je dobro, ker se vrača.

Je to dobro posojilo le zato, ker se vrača s pomočjo Grepa?

Grep ni dajal denarja neposredno Electi. In posojilo Grepa Bazi Dante je bilo v celoti vrnjeno. Če želite, vam bom izročil izpiske vseh svojih prilivov in odlivov od leta 2007 na transakcijskem računu pri Banki Koper. Mnenje si ustvarite sami. Videli boste, koliko je teh transakcij, komisija pa problematizira dve.

Kako na povprečnega državljana vpliva prizor, ko iz hiše vašega sina Jureta Jankovića rubežniki odnašajo predmete, ker se je izogibal upniku in ni plačal obveznosti?

Hudo. Moj sin si je leta 2009 izposodil dva milijona evrov. Podpisal je pogodbo, da bo v enem letu vrnil tri milijone. A mislite, da bi mu svetoval ali se strinjal s podpisom take pogodbe? Notar jih je opozoril na oderuške obresti, vendar so pogodbo kljub temu podpisali. Sin je že vrnil 500.000 evrov, vrniti bo moral tudi ostali dolg.

Kdaj ste izvedeli, da je sin dolžan tri milijone evrov podjetniku Marjanu Pišljarju?

Lani. Pred volitvami. Iz medijev.

Toda gospod Pišljar je bil pred leti med večjimi donatorji občine.

Doniral je 100.000 evrov. Mnogo podjetij je doniralo Ljubljani za vrtce, šole, ceste...

Kako je Jure Janković porabil denar?

Na Bledu je kupil 500 kvadratnih metrov veliko stanovanje v hiši, ki naj bi ga kasneje prodal nekemu drugemu investitorju. Posel je pozneje propadel.

Podatki Dursa kažejo, da je vaš sin denar porabil za druge namene, med drugim naj bi si še isti dan za 131.000 evrov kupil mercedes, 493.000 evrov naj bi dvignil v gotovini, 640.000 naj bi namenil za plačilo po pogodbi podjetju Dema Plus v lasti Denisa Pereta, ki je družbenik Hotela Cubo, 230.000 naj bi nakazal podjetju Petrolio za parcelo v Kranjski Gori, 260.000 evrov pa naj bi nakazal ciprski družbi Blue Train Investment, ki jo je en dan tudi vodil.

Nepremičnino na Bledu mu je prodala Dema Plus.

Dema Plus dela tudi za Mestno občino. Se vam to ob dejstvu, da je to podjetje dobilo več aneksov pri poslih, ne zdi sporno?

To ni povezano. Dema Plus je investitor hiše na Bledu, kjer je moj sin Jure kupil stanovanje. Vse posle v mestu je podjetje dobilo na enak način kot ostali, prek razpisov in z najugodnejšo ponudbo. Anekse pa smo podpisali za podaljšanje roka izvedbe del in zamenjavo podizvajalcev. Kadar gre za dodatna dela, morata ta potrditi nadzorni organ in naša strokovna služba. Vse posle v občini oddamo na javnem razpisu, na katerem se ponudnika preveri, sledi drugi krog, v katerem jim povemo, naj znižajo ceno. Zmaga tisti, ki ponudi najnižjo. Ob 16.000 javnih naročilih je državna revizijska komisija prejela le 16 pritožb in šestim ugodila.

Kdaj ste izvedeli, da je vaš sin Jure uradno prijavljen na Cipru?

Iz medijev. In to začasno za nekaj dni. Zdaj živi doma. Prednost je, da imam vnuke pri sebi. Selitev v tujino mu je svetoval odvetnik.

Ciprska podjetja, povezana z njim, so tudi med lastniki zemljišč, ki jim je občinski prostorski načrt iz leta 2010 spremenil namembnost. Eno takih je ciprsko podjetje Disonco Investments, ki mu je vaš sin nakazal denar. Je solastnik družbe Tabia. Njeno zemljišče v Podutiku je občina spremenila v zazidljivo.

Šlo je za posojilo. Treba je razčistiti eno stvar. Prostorski načrt so skušali izpodbiti številni, a našli niso nič. Ko boste našli posameznika v Ljubljani, ki je prodal kmetijsko zemljišče po deset evrov za kvadratni meter, njegov novi lastnik pa je po spremembi namembnosti zaslužil 300 evrov, kar pridite do mene.

Pri poslovanju družinskih članov z občino bi morala obstajati ničelna toleranca.

Se strinjam, ampak povejte mi konkreten primer, ko je kdo od mojih sinov sklenil posel z občino.

Omenila sva podjetje Tabia. Ste tudi ekonomski lastnik Electe. Njeno podjetje Electa Naložbe ima v lasti obsežna zemljišča na robu Ljubljane, ki jim je MOL spremenila namembnost. Ta je pozneje prodala Hypu Leasingu in vzela nazaj v lizing, 17,6 milijona evrov pa plasirala naprej v Electo Inženiring.

Nisem ekonomski lastnik Electe. Electa je ta zemljišča kupila že leta 1996, celo preden sem bil v Mercatorju. Če gre Electa v stečaj, izgubim osem milijonov evrov in to je to. In Electino zemljišče je bilo zazidljivo, preden sem postal župan Ljubljane.

Veste za vsako granitno kocko v MOL, zato vam ljudje težko verjamejo, da niste vedeli, kaj se dogaja v podjetjih vaših sinov. Gre tudi za družinsko premoženje.

Vsaki funkciji se stoodstotno posvečam. Ko sem pred leti šel iz Electe, se nikoli nisem vračal, nisem se vmešaval v poslovanje. Enako je bilo po odhodu iz Mercatorja. Damijan in Jure sta moja sinova in tako bo vedno. Še enkrat pa bi vas vprašal, ali mislite, da bi jaz soglašal s podpisom pogodbe, ki bi zahtevala 50-odstotno vračilo obresti v letu dni. Mislite, da sem vedel za tak posel in ga »požegnal«? To ocenite sami.

V zadnjih letih smo videli, da so politiki zaradi podobnih zgodb ali ugotovitev komisije za preprečevanje korupcije izginili s prizorišča. V katerem primeru bi odstopili? Ali takrat, ko boste ocenili, da vam ne zaupajo več stranka ali volilci, ali ko boste spoznali, da vam opravljanje funkcije le še škodi?

Brez ljudi ne znam živeti. Največ mi pomeni, da se lahko sprehodim med njimi. Od vsakega pričakujem, da mi pove, kaj misli. Veliko bolj bi bil vesel, če bi komisija imela toliko samozavesti, da bi mi jasno povedala, ali sem ali nisem koruptiven. V tem primeru bi se lahko branil. Žal mi je, ker zakon ne dopušča možnosti, da bi pregledali transakcije drugih podjetij, ki delajo z občino. Videli bi, da je slika čista. Naredili so mi ogromno škode.

Boste komisijo tožili?

Razmišljam o upravnem postopku, za katerega vem, da bo trajal dolgo. S člani komisije sem dobro sodeloval. Želim si spremembe ureditve, ki bi obravnavani osebi omogočala, da se po zgledu računskega sodišča odzove na predhodno ali vmesno poročilo. Izvor mojega denarja je znan, večkrat sem ga pojasnjeval tudi medijem, javno sem predložil vse pogodbe.

S tem posredno ves čas komentirate ugotovitve komisije, ko gre za predsednika vlade Janeza Janšo, ki mu komisija očita poslovanje z denarjem neznanega izvora.

Ugotovitev v povezavi z gospodom Janšo ne želim komentirati. Jih tudi nisem bral.

Se vam zdi za demokracijo pomembno, da imamo organe, kot je ta komisija?

Da, vendar bi morali doreči njene pristojnosti, ki zadevajo pravice preiskovancev. Ker je zakon tak, da je njena odločba dokončna, mi zdaj ostane le varuh človekovih pravic ali sodišče.

Kaj bi se moralo zgoditi, da bi odstopili?

Neki notranji signal. To bo samo moja odločitev in o njej bom premislil.

Je v Sloveniji politična kultura na psu?

Bom rekel drugače, celotna kultura v državi je na psu. Vsi mislijo, da je vse slabo. Mladi želijo iz države, ljudje nimajo službe, upokojenci negodujejo nad nizkimi pokojninami, šolstvo, zdravstvo, policija nad pretiranim varčevanjem. Manjka nam samozavesti in spoštovanja človeka.

Ali za izhod iz krize ni pomembna tudi vrnitev zaupanja v poštenost politike?

Sem jaz nepošten politik?

Tak vtis imajo ljudje.

Kako se je možno boriti proti vtisu? Vsak v naši državi, ki nekaj dela, ustvarja, je takoj »kriminalec«. Torej je sklep, da je bolje ne delati nič, vendar potem tudi ni napredka. Politika je le eden od segmentov družbe. Poglejte našo poslansko skupino: kdo od teh z izjemo šestih, ki so bili poslanci že prej, je bil politik? 21 je novih obrazov.

Se strinjate z oceno, da bi levica lahko z vašim odstopom dokončno stisnila Janeza Janšo v kot, saj bi mu s tem vrgla rokavico?

To so politična preigravanja. Pa je to pravi način? Naj se žrtvujem, da bo padel Janez Janša, čeprav nisem naredil nič koruptivnega in znam pojasniti vsak evro svojega premoženja? Naj zaradi tega opustim vse načrte, ki jih imam z našim programom za Slovenijo? Naj ustavim razvoj Ljubljane? Imamo potem demokracijo ali politično tržnico?

Ste bili v zadnjih dneh deležni nasvetov ali pritiskov z levice?

Da, nasvetov. Eni mi svetujejo, naj grem, ker da je to edina rešitev za državo, ker bi se morala zamenjati vlada, drugi mi govorijo, naj vztrajam, teh je več. Oboji imajo prav, ampak odločil se bom sam.

Kako si razlagate, da zahteve za vaš umik z vrha Pozitivne Slovenije že več mesecev prihajajo iz krogov levice, ki je še predlani v vas videla edini branik pred Janšo?

Katere levice? Ste lahko konkretnejši?

Misliva na njene dolgoletne spin doktorje in intelektualno zaledje, sociologe, politologe, filozofe in psihologe, tudi levici naklonjene medije.

Težko govorim brez imen. Kdo je videl v meni edino rešitev? Veste, sam se ne spreminjam. Že dvajset let hodim v Dražgoše in na Urh, dobro se razumem tudi s predstavniki Cerkve, čeprav sem ateist. Župnik iz Trnovega je bil na moji šestdesetletnici. Ampak če se vrnem k levici: sam sem še toliko bolj prepričan, da lahko vodim le strokovno vlado. Pogoja za sodelovanje v vladi sta dva: oseba v ekipi mora biti strokovnjak in timski igralec. Si predstavljate, da bi eden od podžupanov, potem ko bi se nekaj dogovorili, pozneje pred javnostjo govoril, da delamo neumnosti? V vladi pa vsakdo komentira odločitve, ki so tam sprejete. Ne morejo se zmeniti o proračunu. Zakaj ne sedijo skupaj toliko časa, da bi se zmenili, ne pa da dajejo ven predloge, ki jih zavrne pol ministrov?

Če bi torej zmagali na volitvah, bi vodenje vlade odstopili tehničnemu mandatarju?

Želel sem voditi vlado strokovnjakov, pa mi tega politiki lani v pogajanjih niso dovolili. Ker so raje kupčkali.

Tudi vi ste politik. Ste predsednik ene od strank.

Primerjajmo programe med seboj. Sem takoj za predčasne volitve in za določene politične spremembe. Spremembe referendumske zakonodaje pa ob takšnih odločitvah ustavnega sodišča niso več potrebne. Sploh pa ne v tem pregretem času, saj bi državljani dobili občutek, da se jim jemlje pravica do odločanja. Strinjam se tudi s predčasnim odpoklicem županov pod določenimi pogoji in s spremembo volilnega sistema z uvedbo preferenčnega glasu. Veste, lepo je reči, zamenjajte Jankovića! Naj raje povedo rešitev. Sedeti v fotelju in kritizirati je zelo enostavno. S svojim delom in ljudmi v Mercatorju in v mestu imamo kaj pokazati. Mercatorja v Šiški mi ne more vzeti nihče, prav tako parka pri Žalah ali spomenika Ivanu Hribarju. Vedno bom vztrajal, da se sistem vodenja iz gospodarstva prenese na državno raven. Naučil sem se, da je javni sektor produktiven. Logika nekaterih na levici je enaka logiki te vlade. Kar naenkrat se nekdo odloči, da nekoga ne potrebujejo. Janša trdi, da ne potrebuje »zdravnikov in učiteljev«, na levici pa, da sem jaz odveč.

Po volitvah sem požrl le eno obljubo, to je, da vladnih predlogov ne bom rušil z referendumom. Odločitev je padla v zadnjem trenutku, na predvečer praznikov ob pol desetih zvečer. Referenduma o SDH in slabi banki smo predlagali le zato, da bi dobili možnost za dogovor z vlado o spremembi zakonov. Naša poslanka Alenka Bratušek in minister za finance Janez Šušteršič sta nato dosegla dogovor pri SDH, ki mu sam nisem nasprotoval. Ta dogovor smo prenesli v spremembe zakona, ki smo jih vložili v ponedeljek.

Kako razumete proteste? So ti uperjeni le proti vladi ali vsej politični eliti, torej tudi vam?

Nedvomno so to protesti proti vsem. Razmere lani res niso bile dobre, letos bodo še slabše. Slabo pa je, da nezadovoljstvo raste po logiki, češ, vsi so isti. Jaz nisem isti kot drugi. Nisem ne lopov ne »gotof«. To, kar vlada počne na področju gospodarstva in socialnega dialoga, da deli in zmerja protestnike z zombiji, pa je sodu izbilo dno. Težko mi je, ker ne morem biti s svojimi sodržavljani na protestih in skupaj z njimi iskati rešitve. Ljudi zanimajo delovna mesta in socialna varnost.

Med vsemi predsedniki strank imate najkrajšo kariero v politiki na državni ravni. Zakaj vas po vašem ljudje prištevajo k politični eliti, ki vodi državo že 20 let?

Ker poenostavljajo. Sam sem največji nasprotnik sedanje vladajoče koalicije. Ljudje reagirajo čustveno, ne racionalno. Z različnimi projekti v svojih mandatih sem prizadel določen krog ljudi: od vrtičkarjev do tistih, ki ne marajo peš con. V zadnjih treh mesecih so po meni zlili veliko gnojnice, imel sem hišno preiskavo, odprla se je zgodba o domnevno spornih poslih v Nišu, ko sem bil predsednik uprave Mercatorja, in na veliko smo brali o sinovih poslih. Vsa ta leta se Ljubljano prikazuje kot glavnega krivca za razvojne razlike med regijami.

Pozitivna Slovenija je v zadnjih anketah izgubila veliko več podpore kot SDS, ki vodi to državo. Zakaj?

Največje posledice protestov pri podpori čutiva Janez Janša in jaz. S to razliko, da on večjega padca ni mogel doživeti, ker za njim stojita dolgoletna stabilna volilna baza in stranka, naša stranka pa je stara šele 15 mesecev. Na ankete vpliva tudi zmaga Boruta Pahorja na volitvah za predsednika države, kar se je izrazilo v rasti podpore SD, s katero si delimo politični pol. Počakajmo, kaj bo v nadaljevanju. Pahorju sem čestital, a zdaj bo moral pokazati, kako bo v praksi izpeljal tisto, kar je govoril pred volitvami. Prvi preizkusni kamen bo imenovanje varuhinje človekovih pravic. Gospa Vlasta Nussdorfer bo naše glasove dobila, zanima pa me, ali jih bo tudi na desnici.

Je Pozitivna Slovenija stranka, ki ima lastno identiteto, ali gre za projekt, ki stoji ali pade na liku in delu Zorana Jankovića?

Stranka je nastala zaradi mene. To je res. Danes lahko trdim, da je država lahko vesela, da ima to stranko, predvsem v državnem zboru. Imamo zelo mlade podpredsednike, ki so vsak na svojem področju izjemni, zato bo brez dvoma prišel čas, ko bo lahko nekdo prevzel njeno vodenje. Na naslednjih volitvah bomo zmagali.

Ste najprej župan ali vodja opozicije?

(premislek) To ni dobro vprašanje. Sem predsednik največje stranke, ki je v opoziciji. Kadarkoli sem pripravljen iti na volitve. Nimam miselnosti za opozicijo, ampak za pozicijo. To je dejstvo. Še danes vem, kaj bi bilo treba narediti. Sem tudi župan glavnega mesta.

Toda zadnje volitve ste dobili, a se je izkazalo, da to ni dovolj.

Res je. Dobil sem premalo glasov. To bom v naslednji kampanji jasno povedal tudi volilcem.

Boste podobno kot Janša naskakovali več kot 50 odstotkov glasov?

Ne, vendar je težko delati, če igro vodijo manjše stranke in nekdo parafira dogovor, od katerega kasneje odstopi. Naj odkrito povedo, da nočejo iti z mano v koalicijo! Po zadnjih volitvah je Karl Erjavec udeležbo v koaliciji pogojeval z zaščito upokojencev. Danes Janše ne bom spraševal, zakaj te ni izpeljal. V nenačelni politiki me pač ne bo.

Zakaj je Danilo Türk izgubil volitve?

Ker je bil Borut Pahor boljši kandidat. Ali bo boljši predsednik, bo moral še pokazati. Nizka volilna udeležba je odraz, da nam volitve ne pomenijo več toliko kot včasih in da institucije predsednika države ne spoštujemo dovolj. Očitno bo prišel čas, ko bo odločalo 30 odstotkov ljudi, kar je zelo slabo.

Vas je zabolelo, da se je gospod Türk pred volitvami poskušal distancirati od vas in vaše stranke?

Ni se skušal distancirati od stranke, ampak od mene. To je bil občutek, ki so ga opazili kolegi na terenu. To je bila njegova osebna odločitev.

So volilci s tem »nagradili« tudi njegovo dvoličnost?

Volilne kampanje so zelo specifične. Pri vsaki odločitvi obstajata vsaj dve oporečni poti. Svojim sodelavcem pred kampanjo povem le, naj me ne skušajo spreminjati. Danilu Türku so svetovali drugače. Rezultat je jasen, jaz sem ga podpiral do zadnjega dne. Bil je izvrsten predsednik. Z njim sem večkrat sedel za isto mizo in občudoval njegova razmišljanja.

Koliko je na levici političnega inženiringa? Kdo sploh odloča o tem, kdo bo glavni?

To je največja neumnost, kar sem jo slišal. Rad bi končno srečal nekoga, za katerega bi vedel, da vodi ta inženiring in levico iz ozadja.

Vam je gospod Milan Kučan v zadnjem času svetoval, da bi se morali umakniti iz politike?

Niti slučajno ne, ima pa pravico, da se premisli. On je prvi predsednik države, ki me je sprejel kot prijatelja, ko sem bil pri enaintridesetih letih še direktor majhnega podjetja. Kot prijatelj mi je celo odsvetoval, da grem na volitve, kot nekdanji predsednik pa mi je zaradi razmer v državi svetoval, naj grem. Tudi moj idol Miran Goslar, nekdanji predsednik uprave Mercatorja, mi je že pred županskimi volitvami dejal, da to ni zame, danes pa mi rad pove, da Ljubljano dobro vodim.

Pred vami je kongres, kjer nadgrajujete program. Želeli ste se pridružiti socialistični internacionali, a se o tem zdaj ne boste odločali. Zakaj ne?

Ker je njen predsednik, gospod Hannes Swoboda, udeležbo na kongresu odpovedal. Zanimivo, da smo si bili na gospodarskem področju najbliže z nekdanjim belgijskim premierjem Guyem Verhofstadtom, ki v evropskem parlamentu vodi liberalce. Zakaj bi šli k socialistom? Ker sem prepričan, da je podjetje uspešno, če gre delu čast in oblast. Pogovarjali se bomo s socialisti.

Dokument, o katerem boste odločali na kongresu, na 18 straneh več kot desetkrat omeni besedo neoliberalizem. Kaj je za vas neoliberalizem?

To, kar počne trenutna vlada. In to ni dobro.

Toda ta vlada nacionalizira banke, uvaja nove davke… Ali res verjamete, da bo premoženje, ki ga rada obvladuje, prodala?

Finančni minister Janez Šušteršič bi to zagotovo storil. Za Janšo ne vem, a je za njegov model vladanja Šušteršič kot smetana na torti. On je edini v Evropi, ki še verjame, da lahko trg vse reši. Poglejmo v ZDA, kjer je Obama reševal avtomobilsko industrijo. Tega ni počel, ker bi imel rad lastnika ali direktorja, ampak zaradi delovnih mest. Veste, kaj imajo skupnega Merkur, Viator&Vektor in Primorje? V Pahorjevi in Janševi vladi si nihče ni upal prevzeti odgovornosti za njihovo reševanje in zato sta dva v stečaju. Še danes trdim, da se je vse skupaj začelo z menjavo dobrih direktorjev v državnih podjetjih v času prve Janševe vlade.

Stečaji velikih gospodarskih sistemov so razgalili, da ta menedžerska struktura, ki jo zagovarjate, le ni bila tako dobra, kot ste prepričani.

Nekateri naši direktorji so šli skozi tri faze: najprej so se začeli lastniško osamosvajati, ker jih je Janševa vlada želela zamenjati, nato so jim visoki tečaji delnic vzbudili pohlep, pozneje pa so v krizi namesto podjetij reševali sebe. Zato so podjetja propadla. Pri konceptu Merkurja Bine Kordež ni veliko zgrešil. Zgrešil je, da je šel v menedžerski odkup stotih odstotkov podjetja. Zdaj vsi razlagajo, kako so v banke potegnili nazaj silne milijone. Od česa bodo živele, če je njihova glavna dejavnost prodaja denarja? Primorju niso želele dati 50 milijonov evrov, stečaj bo zdaj zanje in za državo trikrat dražji.

Je za državna podjetja bolje, da so v tuji lasti ali da jih obvladuje Janša?

To ni pravo vprašanje, ker je Janša na oblasti začasno. Ne strinjam pa se z oceno, da bo SDH okrepil njegovo vlogo. Precej bolj jasna bo odgovornost, sem pa za to, da se nadzorni svet SDH uravnoteži.

Kdaj ste se nazadnje srečali na štiri oči z Janezom Janšo?

Minilo je že kar nekaj časa, vendar pa mi je voščil za 60. rojstni dan.

Bi rekli, da sta si značajsko podobna?

(odločno) Niti slučajno. Razlikujeva se v vsaj treh točkah: v spoštovanju ljudi, razumevanju gospodarstva in odnosu do narodnoosvobodilnega boja.

Oba sta avtoritarna in zdi se, da nimata pretirano rada ugovarjanja.

O meni imate popolnoma zgrešeno sliko. Res je, da na koncu obvelja moja. To je dejstvo. Razlika je, da mora pri meni vsak član kolegija obvladati svoje področje in povedati svoje mnenje. A mislite, da jaz Janezu Koželju (podžupanu in arhitektu, op.p.) rišem ceste?

Tudi Janša jih verjetno ne ministru za infrastrukturo Zvonku Černaču.

Po moje jih ne, ker še nič ni narisano. Ljubljana se je spremenila, a pri nekaterih idejah zahtevam, da se temeljito preučijo. Ravno danes smo obravnavali zaprtje Slovenske ceste, kjer je veliko odprtih dilem, kaj bo z dostopom do Pošte, hotela Slon, kaj bo s Knafljevim prehodom… O tem sem se vedno pripravljen pogovarjati. Najožjim sodelavcem povsem zaupam. Vodja oddelka mora vedeti več od mene.

Pravite, da ne boste odstopili. Kaj boste storili, če bo proti vam vložena pravnomočna obtožnica v zadevi Stožice?

Ne vem in o tem ne razmišljam, ker sem prepričan, da smo naredili vse zakonito. Minili so štirje meseci od preiskave in zgodilo se ni še nič. Očitajo mi nevestno delo v službi, zlorabo položaja, s katero sem omogočil nepremoženjsko korist zasebnemu partnerju, podpis goljufivega dokumenta v korist občine, goljufijo v škodo Evropske unije in uničenje uradne listine. Vsi očitki temeljijo na davčnem pregledu.

Ali še lahko obrnete razpoloženje javnosti, ki vas očitno dojema, da je Zoran Janković lopov, ki ves čas sporno posluje, ali pa je vaša zgodba končana?

Zoran Janković ni lopov in ne posluje sporno. Zato še enkrat pozivam vse, da naj se javijo tisti, ki so karkoli dali Zoranu Jankoviću. Vendar takih ni.