Zakon o ustavnem sodišču določa, da podpredsednika ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let.

Novembra se triletni mandat izteče tudi predsedniku ustavnega sodišča Ernestu Petriču. Tako kot podpredsednika tudi predsednika ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata prejšnjega predsednika ustavnega sodišča. Petrič ostaja ustavni sodnik do leta 2017.