Razvoj projekta je planiran v več fazah. Prva faza so priprave celotnega projekta s predstavitvijo projekta vsem javnostim, sledi usposabljanje in izobraževanje delavcev romske restavracije, ter otvoritev restavracije v drugi polovici tega leta.

Želja vseh deležnikov je zaposlitev čim večjega števila pripadnikov romske skupnosti, ki bi preko tega javnostim prikazala ne samo romsko kulinariko, temveč tudi njihov jezik, umetnost in kulturo. Sekundarne sinergije so povečanje samozavesti romov, promoviranje zdravega načina življenja pri romih, zmanjševanje predsodkov in stereotipov o romih, razvoj regije, povečanje enakopravnosti spolov pri etnični manjšini v Sloveniji, ter širjenje znanja med Romi in vzpodbujanje metode učenje učenja med pripadniki romske skupnosti.