Kot prioritetne naloge je Remškar izpostavil pregled finančne situacije inštituta, organizacijo enodnevne bolnišnice znotraj inštituta ter urejanje notranjih nesoglasij, pri čemer je predvsem izpostavil odnos kirurga Erika Breclja in predstojnika kirurgije na inštitutu Marka Hočevarja.

Dejal je, da Brecelj opozarja predvsem na napake pri financiranju investicij, ne pa toliko na strokovne napake. Glede strokovnih bo morala dati končno oceno stroka, pravi Remškar. Glede financiranja pa upa, da bo imel možnost pregleda nad denarnim tokom in nad tem, kdo je "odgovoren za posamezne zadeve".

Glede tožbe, ki jo je onkološki inštitut vložil proti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi domnevnega preplačevanja cen zdravil, je Remškar pojasnil, da se mu sicer zdi "čudno, da se teh sedem milijonov evrov nikjer ne odraža", po drugi strani pa je naloga vodstva inštituta, če uspe dodatno znižati cene zdravil in potem ta denar usmeri v dejavnost.

Remškarjeve kandidature sicer ni podprl noben predstavnik delavcev v svetu zavoda. Primož Strojan iz sektorja za radioterapijo je po seji sveta dejal, da so pričakovali večjo ponudbo kandidatov. Predvsem pa so pričakovali, da bo kandidat, ki bi ustrezal kriterijem zaposlenih, mlajši, da bo prihajal neposredno iz zdravstvenega menedžmenta in iz prakse. Remškar bo namreč izpolnjeval pogoje upokojitve že tekom prihodnjih štirih let, za kolikor bo predvidoma imenovan.

Strojan sicer priznava, da je Remškar pokazal zelo široko poznavanje področja zdravstva, ne samo v Sloveniji, ampak tudi zunaj njenih meja. "Vendar pa je to samo poznavanje, drugo je akcijska sposobnost oz. konkretno reševanje primerov iz dneva v dan, kar se tičejo financ, neposredne organizacije po posameznih oddelkih in pa kadrovskih vprašanj," je opozoril. Poleg tega pa po njegovih besedah vedno obstaja strah, da človek, ki nikoli ni delal na onkološkem inštitutu, nikoli ne bo zastopal inštituta na način kot bi ga nekdo iz te sredine.

Remškar obžaluje, da ga zaposleni niso podprli. Vzrokov sicer ne pozna, meni pa, da del nepodpore tiči tudi v dejstvu, da je bila dosedanja direktorica uspešna pri svojem delu "in je pač prišla v čeljusti zakona za uravnoteženje javnih financ" in zahteve po upokojitvi ob izpolnjevanju pogojev.

Poleg Remškarja se je na razpis za to mesto prijavil tudi Jež, ki je do sedaj zasedal menedžerska mesta v Mercatorju, Pivovarni Union in Semenarni Ljubljana. Jež je v svoji predstavitvi dejal, da se je odločil za kandidaturo, ker ga je zdravstvo zanimalo že dlje časa, bolj pa ga je inštitut začel zanimati ob zdravljenju njegove žene v tej ustanovi.

Remškar je trenutno svetovalec strokovne direktorice v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ter predsednik sveta onkološkega inštituta. V preteklosti je bil med drugim direktor direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje, med leti 1994 in 2002 pa direktor Splošne bolnišnice Jesenice.

Dosedanja generalna direktorica inštituta Ana Žličar se za vnovični mandat ne poteguje, razlogov za to pa ne želi razkriti. Mandat se ji izteče v začetku aprila.