Stanovalci blokov ob Brilejevi ulici v Dravljah so si nekoliko oddahnili, potem ko je šišenska izpostava upravne enote poleti lansko leto Lesnini inženiring zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja, ki bi omogočilo gradnjo kompleksa treh stolpnic z 12, 15 in 18 nadstropji in podzemnimi garažnimi etažami. Tej gradnji so tamkajšnji prebivalci močno nasprotovali že v fazi sprejemanja ustreznih občinskih prostorskih aktov, a njihovih pripomb občina ni upoštevala. Toda stanovalci niso še začeli proslavljati zmage nad Lesnino inženiring, saj se zavedajo, da dokler bodo prostorski akti dovoljevali gradnjo, bo nad njihovo že tako precej gosto naseljeno sosesko bdela grožnja izgube velikega dela zelenih površin.

Na upravni enoti so pojasnili, da so Lesnini inženiring zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnili, ker k projektni dokumentaciji niso priložili dokazil o pravici gradnje na vseh zemljiščih, po katerih so predvidene trase komunalnih vodov. Ker jim Lesnina inženiring tudi po obvestilu o manjkajočih dokazilih, slednjih ni dostavila, upravni enoti ni ostalo drugega kot zavrnitev.

Zastopnik Lesnine inženiring Milan Sernel je potrdil, da imajo težave s pridobivanjem služnostnih pogodb, in dodal, da ta projekt za zdaj stoji zaradi izrednih razmer v družbi. Lesnina je namreč od začetka letošnjega leta v postopku prisilne poravnave, zato Sernel ni želel dajati drugih komentarjev. Predsednik civilne iniciative Dravlje Matjaž Špat pričakuje, da je Lesnina inženiring pred »misijo nemogoče« pridobiti služnostne pogodbe, saj ima blok, ki meji neposredno na Lesninino zemljišče, več kot 150 stanovalcev. »Ne glede na to, kako veliko malho denarja bi imeli, dvomim, da bodo dobili soglasja teh stanovalcev, saj si verjetno nihče od njih ne želi imeti tistih kolosov pred svojim oknom,« je premišljeval Špat.

Stanovalci so zabeležili še eno pomembno zmago nad finančno oslabljeno Lesnino, saj je družba izgubila odškodninsko tožbo, v kateri je Lesnina pet upravnikov tamkajšnjih večstanovanjskih stavb in pravno zastopnico stanovalcev Vesno Mišič tožila za 420.000 evrov, ker družba ni mogla priti do podatkov, kdo so etažni lastniki, je dejala Mišičeva. Razsodba je bila po besedah Mišičeve pričakovana, saj da Lesnina inženiring ni tožila pravih oseb, poleg tega pa je Mišičeva dobila vtis, da je bil namen te tožbe le zastrašiti stanovalce.

»Sedaj je nastalo zatišje pri projektu, domnevam, ker so razmere na gradbenem trgu neugodne,« je dejal Špat. Zaveda pa se, če bi Lesnina inženiring zemljišče s projektom vred prodala kakšnemu bogatemu vlagatelju, bi se stanovalci znova lahko znašli v težavah. Zato Špat in Mišičeva upata, da bo sodišče čim prej razsodilo o njihovi pobudi za določitev pripadajočih zemljišč, saj so stanovalci prepričani, da so prostorski akti iz časa, ko so bili zgrajeni draveljski bloki, sporna zemljišča opredelili kot funkcionalna zemljišča blokov. Mišičeva je sicer razočarana, da v štirih letih, odkar so pobudo dali na sodišče, slednja še vedno ni prišla do prve obravnave. Velja poudariti, zaznamba tega postopka v zemljiški knjigi ne more ustaviti Lesnine inženiring ali kakšnega drugega vlagatelja, da bi pridobil gradbeno dovoljenje, če bi dobil vsa ustrezna soglasja.