Omejitev obiskov na oddelku za pediatrijo, ki velja od petka, pa predvideva, da sta ob obolelem otroku lahko prisotna njegova zdrava starša oziroma skrbnika. Kot so še navedli v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, so obiskovalci, ki so jim obiski dovoljeni, dolžni dosledno upoštevati navodila zdravstvenega osebja bolnišnice.

Obiske na otroškem oddelku je prejšnji teden omejila tudi celjska bolnišnica, in sicer na enega starša oziroma skrbnika otroka. Že sredi decembra pa je celjska bolnišnica zaradi porasta prehladnih obolenj omejila obiske na ginekološko-porodniškem oddelku. Obiski tam so omejeni na enega odraslega obiskovalca, ki mora biti zdrav.