Čeprav je ob prvi predstavitvi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana vodja odseka za prostorske planske akte Tomaž Souvan povedal, da so upoštevali veliko prejetih pobud, so marsikateri občani razočarani nad predlaganimi spremembami tega glavnega občinskega prostorskega akta. Najbolj so razburjeni Šiškarji, saj je občinska uprava dovolila gradnjo kar 21-nadstropne stolpnice v gradbeni jami med Celovško cesto in Celovškimi dvori.

Na tem mestu je bil sprva načrtovan hotel z zgolj 9 nadstropji, sedaj pa občina ne dovoljuje zgolj bistvenega povečanja števila nadstropij, temveč tudi faktor pozidanosti, ki s seboj prinaša veliko dodatnih stanovanj. V pritličju zgradbe, kjer se bodo od 2. do 21. nadstropja v dveh stolpičih nizala nova stanovanja, naj bi bila še trgovina, v prvem nadstropju pa vrtec. Na mestni občini so tem načrtom dali blagoslov, saj naj bi se med drugim tudi skladali z usmeritvami prostorskega načrtovanja občine, ki predvideva večjo zgostitev predvsem ob glavnih vpadnicah in ker krepi »mestotvornost«.

Pripombe nasprotnikov niso zalegle

Šiškarji so svoje pripombe na stanovanjska kolosa dali že v preteklosti, a jih občinski možje niso upoštevali. Tudi v postopku priprave predloga sprememb je Civilna iniciativa za kakovost bivanja v Celovških dvorih s pobudami želela omejiti novogradnjo na svojem pragu, a so njene pripombe na občini znova označili za nesprejemljive. Občina je zavrnila tudi pripombo mestnega svetnika Zelenih Slovenije Mihe Jazbinška, je pa delno sprejela pobudo družbe Domino inženiring, ki v imenu družbe Nip naložbe velenjskega poslovneža Tomaža Ročnika projektira novogradnjo ob Celovških dvorih.

Nezadovoljni so tudi nekateri sosedje Binkoštne cerkve na Celovški cesti. Sprememba občinskega prostorskega načrta namreč uresničuje željo vernikov te skupnosti po novem verskem objektu, ki bo poleg dvorane s 350 sedeži vključeval še knjižnico in kavarno, večji konferenčni prostor, do štiri pisarne, manjše stanovanje, dve sobi za prenočitev, kuhinjo z jedilnico, prostori za otroke in parkiriščem v kleti. Sosedje te cerkve gradnji verskega centra nasprotujejo, ker menijo, da bodo z novim objektom nastali problemi zaradi osenčenja, hrupa, prometa in požarne varnosti. Zato so mestni občini predlagali, naj poišče drug, bolj primeren prostor, kamor bi lahko umestili nov verski objekt, a so na občini njihovo pobudo zavrnili.

Zagotovili prostore za širitve vrtcev

Na mestni občini so zavrnili tudi pripombe, ki so posegale v območja, rezervirana za širitev vrtcev. Niso dovolili, da bi v Kosezah na južni strani Ledarske ulice na območju, ki je rezervirano za vrtec, dovolili gradnjo doma za ostarele, saj naj bi bila ta površina premajhna za dom te vrste. Tudi v Zalogu ob Cerutovi ulici niso dovolili, da bi nekaj zemljišč izločili iz rezervata za vrtec, saj občina ravno ta zemljišča vidi kot najbolj primerno območje, kamor lahko širi zaloško enoto vrtca Pedenjped na Cerutovi 6. Občina še na Papirniškem trgu večstanovanjske površine spreminja v površine za širitev vrtca Pedenjped Vevče.

Občina poleg tega želi s spremembami prostorskega načrta nekdanji dispanzer mestne otroške bolnice na Ulici Stare pravde spremeniti v vrtec in zagotoviti prostore za osnovni šoli s posebnim programom. Gre za waldorfsko in francosko osnovno šolo. Poleg tega občina spreminja namembnost območja, na katerem stoji občinska hiša z naslovom Poljanska cesta 97. To območje po novem namenja potrebam Biotehniškega izobraževalnega centra Republike Slovenije.