Kot je znano, so se na Prevaljah odločili za gradnjo vrtca v okviru javno-zasebnega partnerstva, na razpisu pa izbrali celjsko podjetje CMC, ta pa je za podizvajalca najelo podjetje Koroške gradnje. A ker se je CMC znašel v velikih finančnih težavah, je gradbišče sredi minulega leta zaprl, vse od takrat pa dela stojijo. Občina je morala najprej počakati, kako se bo razpletla zgodba z družbo CMC, in ko je šla slednja v stečaj, so se poskušali dogovoriti za odkup. »Dejansko smo v zadnjem času potegnili nekaj dobrih potez, objekt odkupili ter poravnali vse svoje obveznosti,« poudarja Tasič. Žal pa občina ne more prevzeti obveznosti do izvajalcev, ki so ostali nepoplačani, zato se bodo morali ti o tem pogajati s Koroškimi gradnjami oziroma družbo CMC. Občina je nedokončan objekt od družbe CMC odkupila po načelu videno – kupljeno, Tasič pa meni, da bo projekt na koncu, ko bodo sešteli vse stroške in upoštevali končno vrednost, za občino celo uspešnejši kot bi bil, če bi z gradnjo nadaljevali v okviru javno-zasebnega partnerstva. »Zemljiškoknjižne zadeve še urejamo, čakamo tudi še nekatere dokumente, smo pa tudi že popisali vsa dela, ki jih bo še treba izvesti za dokončanje vrtca,« pravi Tasič, ki ocenjuje, da bodo za dokončanje morali prispevati še milijon evrov. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko bila gradnja sredi leta vendarle končana, septembra pa bi nov vrtec, ki bi pod eno streho združil dva, ki sta zdaj na različnih lokacijah na Prevaljah, že odprli. mm