Debelost pri otrocih je sicer eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa, kot so bolezni srca, diabetes in rak, so pojasnili na omenjenem ministrstvu.

Brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem v osnovnih šolah poteka čez celo šolsko leto enkrat ali večkrat na teden ločeno od rednega obroka. Sadje in zelenjava morata biti sveža, izjema sta le kislo zelje in repa. Tovrstna hrana pa mora biti iz predpisanega seznama dovoljenih vrst sadja in zelenjave, navajajo na ministrstvu.

V sklopu ukrepa potekajo tudi spremljevalne izobraževalne oziroma promocijske dejavnosti. V letošnjem letu pa je za ta ukrep načrtovanih 800.000 evrov sredstev, od tega je tri četrtine evropskih sredstev. V letošnjem šolskem letu 2012/13 je v ukrep vključenih 376 šol, se pravi, da je vključenih 83 odstotkov vseh osnovnošolcev v Sloveniji.

Ministrstvo pa poleg projekta šolskega sadja izvaja tudi ukrep sheme šolskega mleka, v katero se lahko vrtci, osnovne in srednje šole prijavijo čez celo leto. Shema šolskega mleka je ukrep skupne kmetijske politike EU, s katerim se sofinancira mleko ali ustrezen mlečni proizvod v okviru obrokov v šolski prehrani. Poleg zmanjšanja cene šolske malice s pomočjo evropskih sredstev, je namen te sheme tudi približati učencem uživanje mleka in kakovostnih mlečnih izdelkov.

EU sofinancira mleko in mlečne izdelke v višini štirih centov za največ 0,25 l mleka na dan. Upravičenci do teh sredstev so otroci oziroma starši, ki se jim podpora upošteva pri plačilu šolske prehrane za otroka.

Trenutno se v EU za ukrep nameni skupaj okoli 67 milijonov evrov, Slovenija pa je pri koriščenju sredstev med manj uspešnimi državami članicami, saj v shemi sodeluje samo 10 osnovnih šol.

Ministrstvo ocenjuje, da bomo v Sloveniji v letu 2013 izkoristili samo približno 15.000 evrov. Če bi se v shemo šolsko mleko vključili vsi vrtci in šole, bi Slovenija iz evropskega kmetijskega sklada lahko pridobila preko 2 milijona evrov na leto, za kolikor bi se zmanjšali stroški staršev za prehrano otrok v vrtcih in šolah, so še dodali.