Usoda projekta Urbana oaza družbe Velivestment, ki jo zastopata Uroš Slivnik in zaradi domnevne preprodaje anabolikov pred časom aretirani Mihael Karner, še zdaleč ni zapečatena. V to so še marca lani javnost prepričevali na mestni občini, kjer so zagotovili, da priprave predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta ne bodo nadaljevali. Zakaj naj bi postopek sploh ustavili, takrat na mestni občini niso pojasnili.

To odločitev so utemeljili šele nedavno, ko je na plan prišel dokument, ki kaže, da je občina z investitorjema Velinvestmentom in Merideis julija lani sklenila nadaljevati izdelavo dokumentacije za pripravo prostorskega akta. Na oddelku za urejanje prostora so razložili, da so lani pripravo načrta za območje nekdanje tovarne Tovil na Viču ustavili zgolj zato, ker se je iztekel prvotni dogovor o sodelovanju pri izdelavi dokumentacije za prostorski načrt.

»Ni potrebe, da bi posebej obveščali«

Ker je Urbana oaza projekt, ki ni dvignil veliko prahu zgolj zaradi lastnika Velinvestmenta Mihaela Karnerja, ampak tudi zaradi odločnega nasprotovanja gradnji s strani civilne iniciative Za ohranitev zelenega Viča, smo na mestni občini vprašali, zakaj niso o ponovnem sodelovanju pri pripravi dokumentacije obvestili javnosti. »Potrebe po tem, da bi javnost o nadaljevanju priprave OPPN posebej obveščali ni, saj gre za dokument, ki je sam po sebi dokument javnega značaja,« so povedali na oddelku za urejanje prostora. A ob tem je treba opozoriti, da je bila javnost vse do odkritja julijskega podpisa o sodelovanju prepričana, da občina sploh ne namerava nadaljevati priprave tega prostorskega akta.

Na oddelku za urejanje prostora so še dejali, da so »ne glede na investitorja« naklonjeni nadaljevanju priprav in dokončanju občinskega podrobnega prostorskega načrta za Tovil, saj bodo s slednjim določeni ureditveni pogoji tega zapuščenega območja. »Mestna občina podpira prenovo degradiranih območij znotraj urbaniziranega območja Ljubljane. To je tudi ena od usmeritev občinskega prostorskega načrta,« so še rekli na mestnem oddelku.

Kaj si lahko občani na Viču obetajo od predloga podrobnega prostorskega načrta, na mestni občini niso znali točno napovedati, saj so pojasnili, da še preučujejo pripombe in da je dokument za zdaj še v izdelavi. Po vsej verjetnosti pa bodo zmanjšali etažnost načrtovanih objektov in število stanovanj, so dodali na oddelku za urejanje prostora.

Gradnja mora čakati na državni načrt

Spomnimo, po prvotnih načrtih naj bi Velinvestment in Nipl Naložbe oziroma njen pravni naslednik Merideis na tem območju zgradila nekaj več kot 130 stanovanj. Investitorja sta se s sklenitvijo dogovora o sodelovanju pri pripravi dokumentacije prostorskega načrta zavezala, da bosta za izdelavo dokumentacije zagotovila nepovratna sredstva, sicer bo mestna občina odstopila od dogovora in znova ustavila celoten postopek. Na oddelku za urejanje prostora so pojasnili, da investitorja v skladu s sklenjenim dogovorom ne bosta smela od občine terjati denarja, ki ga bosta za izdelavo urbanistične dokumentacije plačala ustreznemu izvajalcu.

Ob tem velja omeniti še, da osnutek podrobnega prostorskega načrta vključuje za Karnerja pomembno določilo, da gradnje ne sme začeti, dokler ne bodo izvedeni celoviti omilitveni protipoplavni ukrepi, ki bodo opredeljeni v državnem prostorskem načrtu za zagotovitev poplavne varnosti jugozahodne Ljubljane. Ta za zdaj še ni bil sprejet.