Potem ko je IMF v oktobrskih napovedih le kratko omenil problem podcenjevanja učinka brezposelnosti, sta Blanchard in Leigh v daljšem pismu pojasnila, kako so ekonomisti napačno ocenili učinke varčevanja v evropskih državah kot so Grčija, Španija in Portugalska.

Kljub temu, da ekonomista poudarjata, da njuno mnenje ni mnenje IMF, pa predstavlja obrat v odnosu vrha IMF do varčevalnih ukrepov v Evropi. Ker so bili varčevalni ukrepi precej hitrejši od pričakovanih, gospodarska rast pa šibkejša, t.i. fiskalni multiplikator, ki kaže razmerje med varčevalnimi ukrepi in gospodarsko rastjo, ni bil pravilno izračunan.

Medtem ko so ekonomisti predvidevali, da bo ta v letu 2010 blizu nič, je bil po kasnejših izračunih pravzaprav bližje 1,6. Model preračunavanja pričakovanih učinkov pričakovanih varčevalnih ukrepov je bil sicer kasneje popravljen, ekonomisti IMF pa sedaj državam EU priporočajo blažje varčevalne ukrepe.

Blanchard in Leigh zato opozarjata, da fiskalni multiplikatorji ne morejo biti enaki za različne države, prav tako pa njuno pojasnilo ne pomeni, da varčevalni ukrepi niso zaželeni. "Odločanje o primernih varčevalnih ukrepih mora vsebovati veliko več, kot zgolj preračun kratkoročnega fiskalnega multiplikatorja," sta zapisala.