Ker pa so bili na občini manj uspešni pri pridobivanju potrebnega denarja, saj projekt ni šel skozi sito Evropskega sklada za razvoj podeželja, bodo z naložbo počakali. »Zaradi obsežnih investicij, ki jih trenutno izvajamo v Kamniku, občina ne zmore sama financirati gradnje novega krajevnega doma,« so pojasnili na občinski upravi in dodali, da bodo morali počakati na primerne nove razpise. Da pa ne bi do takrat čakali tudi s knjižnico, ki jo kraj zelo pogreša, bodo knjižnico v predvidenem obsegu začasno uredili v prostorih podružnične šole v Motniku. Matični knjižnici Kamnik je uspelo pridobiti za opremo 15.000 evropskih evrov za razvoj podeželja. Tako oddelek za družbene dejavnosti že pripravlja pogodbo o najemu prostorov v podružnični šoli, kjer naj bi novo enoto Matične knjižnice Kamnik odprli na začetku prihodnjega meseca.

Nova enota knjižnice bo namenjena šolarjem in krajanom. V knjižnici pravijo, da bo enota prinesla kraju, ki je precej oddaljen od vseh središč, dobrodošle nove vsebine in razveselila zlasti tiste, ki doslej niso imeli primernega dostopa do kulturnih in izobraževalnih dobrin. Z novo knjižnico bo namreč vsem prebivalcem območja omogočen stalen in brezplačen dostop do kulturnih dobrin in svetovnega spleta, v njej pa bodo organizirali tudi kulturne in izobraževalne dejavnosti za otroke in odrasle. V načrtih imajo različne dogodke za spodbujanje bralne kulture in informacijsko opismenjevanje.av