Da je zaračunavanje parkirnine v okolici ljubljanskega kliničnega centra lahko dober posel, ni ugotovil samo poslovnež Jože Anderlič, ki je v neposredni bližini zgradil dve parkirni hiši, temveč tudi bližnji sosedje, ki so svoja zemljišča spremenili v parkirišča.

Občinsko parkirišče je bilo cenejše

Lesnina inženiring je svoje zemljišče ob Bohoričevi ulici oddala družbi, ki upravlja parkirišče, vendar se imena najemnik vršilec dolžnosti izvršnega direktorja Milan Sernel ni spomnil. Družba Seam, ki ima v lasti bližnjo restavracijo Damajanty, prav tako zaračunava parkiranje na svojem dvorišču ob Bohoričevi ulici. Obe družbi zahtevata za uro parkiranja 1,5 evra, s tem pa dobro konkurirata Anderličevima hišama Meksiko in Šentpeter, kjer vozniki za uro parkiranja plačajo 2 evra.

Obiskovalci kliničnega centra lahko parkirajo ceneje na križišču Masarykove in Njegoševe ceste, kjer neznani zasebnik na manjšem parkirišču za uro parkiranja zaračuna en evro. Ob prostorih Veletekstila na parkirišču, ki ga upravlja družba Statum, stane enourno parkiranje prav tako en evro.

Naj za primerjavo navedemo primer občinskega parkirišča Klinični center - jug, ki danes ne obratuje več zaradi novega Fabianijevega mostu. Občinsko podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice je omenjeno parkirišče uvrstilo v II. tarifni razred, v katerem so še parkirišča Mirje, Bežigrad, Vrazov trg in Trg mladinskih delovnih brigad. Če bi bilo parkirišče na razpolago še danes, bi najverjetneje vozniki za parkiranje plačali zgolj 0,70 evra na uro, torej bistveno manj kot obstoječim ponudnikom parkiranja.

Drago in praktično ali poceni in nepraktično

S parkirnimi tegobami pa se ne srečujejo le pacienti, pač pa vsakodnevno tudi zaposleni v kliničnem centru. Zgolj 10 odstotkov zaposlenih namreč lahko svoja vozila parkira na uradnih parkiriščih kliničnega centra, ki trenutno razpolaga s približno 1000 parkirnimi prostori, pravijo v kliničnem centru. Preostali svojo srečo preizkusijo v kateri od okoliških ulic, ki pa so z razmahom novih parkomatov postale prav tako neugodne za parkiranje.

Zaposleni na kliničnem centru namreč svoje vozilo v bližini delovnega mesta parkirajo za osem in več ur. Čeprav parkiranje, denimo ob Šlajmerjevi, Malenškovi in Zaloški cesti, stane zgolj 0,40 evra na uro, je parkiranje tam za zaposlene in obiskovalce, ki želijo parkirati za dalj časa, nepraktično, saj lahko parkirni listek kupijo za največ šest ur hkrati. Podobno je tudi s parkiranjem na območjih znotraj mestnega središča, recimo na Rozmanovi, Njegoševi, Jenkovi, Sketovi, Maistrovi, Ilirski in Prisojni ulici ter na Friškovcu, kjer ura stane 0,70 evra, a je parkiranje omejeno na le dve uri. Medtem pa cena celodnevnega parkiranja v Anderličevih parkirnih hišah znaša kar 32 evrov in na parkirišču Lesnine inženiring 15 evrov.

Lipar: Občina bi lahko posredovala

Če imajo bolniki ali svojci teh v kliničnem centru dalj časa trajajoče opravke, bodo torej samo zaradi parkiranja precej oskubili svoje denarnice. Dr. Peter Lipar s Prometno-tehniškega inštituta meni, da bi morala Mestna občina Ljubljana skupaj z zasebnimi ponudniki priti do dogovora o sprejemljivih cenah, saj gre za parkiranje v bližini več zdravstvenih ustanov. »Lahko bi zasebnikom ponudila subvencijo ali sklenila drugačen dogovor,« je prepričan Lipar, ki je dejal, da bi s takšnim ravnanjem občina prispevala k splošnemu dobremu svojih občanov. Lipar ob tem opozarja, da je nerealno pričakovati, da bi lahko vsi zaposleni vozila parkirali blizu delovnega mesta. »V tujini to rešijo tako, da v podjetju opredelijo, kakšen odstotek zaposlenih mora priti z javnim prevozom. Siemens denimo zaposlenim, ki pridejo v službo s kolesom ali z javnim prometom, ponuja različne bonitete,« je navedel strokovnjak z inštituta.

MOL želela graditi parkirno hišo Šentpeter

Na mestnem redarstvu ne vodijo posebne evidence o številu kršiteljev parkirnih predpisov po posameznih ulicah, zato niso mogli postreči s podatkom, koliko je nepravilnega parkiranja v okolici kliničnega centra. So pa zatrdili, da kljub velikemu številu vozil na tem območju prekrškov ni več kot drugje po Ljubljani.

Velja pa spomniti, da je pred več kot desetletjem mestna občina sama želela graditi parkirno hišo Šentpeter, vendar se je odrekla gradnji, saj ni mogla pridobiti denarja. Zemljišče je nato leta 2004 prodala družbi Amas consulting, ta pa naprej Anderličevi Kranjski investicijski družbi. Ali to odločitev danes obžalujejo, na občini niso želeli komentirati, saj razloga zanjo ne poznajo, so pojasnili na oddelku za ravnanje z nepremičninami.

Bi pa bila občinska parkirna hiša verjetno cenovno bistveno bolj ugodna, saj občina v svojih parkirnih hišah uro parkiranja zaračunava le 1,20 evra. S svojimi cenami bi občina verjetno vplivala tudi na preostale ponudnike parkirnih prostorov, kar bi gotovo pozdravilo približno 7000 obiskovalcev, ki se dnevno zadržujejo v okolici kliničnega centra.