Šoštanj.V poplavi, ki je 5. novembra lani hudo prizadela dobršen del Slovenije, je ogromno škodo utrpela tudi občina Šoštanj. Skupna ocenjena škoda presega 5,2 milijona evrov, denarja za vse sanacije pa tako kot drugod ni dovolj. Med objekti, ki še čakajo na obnovo, je tudi telovadnica osnovne šole Karla Destovnika Kajuha, v kateri je podivjana reka Paka povsem uničila parket, izolacijo za talno gretje in dvigalo. Nastala škoda presega 200.000 evrov. Telovadnica je ta čas še vedno zaprta, učenci pa ure športne vzgoje prebijejo na dveh drugih lokacijah, in sicer v telovadnici nekdanje osnovne šole Bibe Roecka in TVD Partizan. »Zelo smo žalostni, ker se sanacija še vedno ni začela, a imamo zvezane roke, saj je vse v rokah občine,« nam je povedala ravnateljica šoštanjske osnovne šole Majda Zaveršnik Puc.

Učenci so prikrajšani

Kot so dejali na občini, so takoj ob poplavi nemudoma pristopili k sanaciji vseh najnujnejših območij. Najprej so zagotovili prevoznost cest, zavarovali plazove in tudi evakuirali prebivalce, kjer je bilo to potrebno. »Za intervencije smo do zdaj namenili več kot 310.000 evrov. Ker denarja ni dovolj, pa si vseskozi pomagamo tudi s humanitarnimi projekti. Pomoč zbiramo tako prek Rdečega križa kot tudi Karitasa, na naše prošnje so se do zdaj odzvala tudi številna podjetja. V vse akcije pa se aktivno vključujemo tudi sami,« je pojasnila svetovalka za odnose z javnostmi na občini Šoštanj Tjaša Rehar. Kot je še zatrdila, se trudijo, da bi lahko otroci telovadnico čim prej znova uporabljali. »Morda se bo to zgodilo že po zimskih počitnicah. Zavedamo se namreč, da so učenci zaradi tega močno prikrajšani, oteženo pa je tudi delo športnih pedagogov,« so povedali na občini.

A mnogi v Šoštanju se sprašujejo, kako je mogoče, da denarja ni, saj bi ga nekaj zagotovo morali iztržiti iz naslova zavarovalnine. Po našem preverjanju se je izkazalo, da občina še vedno ni uradna lastnica telovadnice in zato je tudi ni mogla ustrezno zavarovati. Po neuradnih informacijah pa je ni zavarovala niti Raiffeisen banka, ki ji občina še odplačuje obroke za lizing.

Škodo naj bi krila banka

Leta 2005 je namreč občina, ko jo je še vodil župan Milan Kopušar, za gradnjo telovadnice z Raiffeisen banko sklenila finančni lizing, saj denarja oziroma zagotovljenega financiranja zanjo niso imeli. Dobrih 2000 kvadratnih metrov velika telovadnica bo tako prešla v last občine takoj, ko bo omenjeni banki odplačan zadnji obrok, kar pa se bo zgodilo še letos. »Zadnji obrok lizinga zapade v plačilo 31. julija letos, za odplačilo pa nam je ostalo še okoli 145.000 evrov. Toliko pa imamo tudi zagotovljenega denarja v letošnjem proračunu,« so pojasnili na občini. Dodali so, da je za upravljanje z objektom zato za zdaj še zadolžen lastnik, to pa je ljubljansko podjetje Raiffeisen leasing. »Z njimi se zato tudi dogovarjamo o načinu sanacije. Mi smo nemudoma ukrepali, pridobili različne ponudbe za sanacijo, vendar banka, ki je lastnica, do zdaj izvajalca še ni izbrala, čeprav smo jo k temu že nekajkrat pozvali, saj si želimo, da bi se stvari vendarle premaknile z mrtve točke,« so nam zagotovili na občini in dodali, da je zavarovanje zgradbe pač stvar lastnika, zato ne morejo za to prevzeti nobene odgovornosti. »Dejansko tudi občina zaradi tega ne bo utrpela nobene škode, si pa seveda želimo, da bi lastnik objekt čim prej vzpostavil v prvotno stanje. Oprema, ki je bila v telovadnici in je zdaj uničena, pa je naša last in je bila tudi temu ustrezno zavarovana,« so še zagotovili na občini.

Vprašanja o tem, kdaj bodo rešili zaplet, da se bo lahko sanacija telovadnice šoštanjske osnovne šole začela čim prej, smo naslovili tudi na Raiffeisen banko, kjer pa na vprašanja v zvezi s poslovanjem, pravicami in obveznostmi do strank ne odgovarjajo. Neuradno pa se bodo pogajanja med občino in banko nadaljevala še v tem tednu.