Primerjanje protestov in demonstracij s poskusom državnega puča so nevarne marnje. »Kjer državna avtoriteta in zasebni gospodarski vpliv močno zanemarita dolžnost do skupnega dobrega, je protizakonit upor v določenih oblikah dopusten in celo zapovedan,« odgovarja avstrijski aktivist Martin Balluch v več kot aktualni knjigi Upor v demokraciji. Med drugim izpove izkušnjo aktivnega državljana, ki se je izpostavil in s tem postal lahka tarča za javno diskvalifikacijo in omalovaževanje – to je del umazane igre.

Ko pa se to orodje sprevrže v psihološko-represivno orožje lova na čarovnice, konstruiranih procesov, podtikanj in blatenj dostojanstva, je to alarm, da gre za paranojo. Obraz(c)i se pač bizarno ponavljajo. Na primer, služba državne varnosti je januarja 1980 opazovala organizacijo Ray Yoga na območju Brežic. Šlo naj bi za mednarodno organizacijo, katere člani naj bi zavračali služenje vojaškega roka in uporabo strelnega orožja. Sestavljena naj bi bila iz treh komun oziroma sekt: za življenje v naravi (vegetarijanska prehrana), vračanje na način življenja rodovnih skupnosti in politične komune, ki je bila razdeljena na neofašistično, ultralevičarsko ter na pripadnike »rdečih brigad«. (Arhiv Slovenije 1931, RSNZ SRS, A–21–83).