Čeprav se od zime še nekaj časa ne bomo poslovili, na področju kadrovskih praks že diši po pomladi. Prav na začetku koledarske pomladi bo namreč Dnevnik razglasil najboljše zaposlovalce izbora Zlata nit 2012. V izbor, ki meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo ter prepoznava in promovira najboljše kadrovske prakse slovenskih podjetij, tokrat pa je že šesti po vrsti, se je vnovič prijavilo veliko podjetij, ki v ospredje postavljajo odgovorno vodenje zaposlenih.

Naloga nacionalnega projekta Zlata nit, ki je iz leta v leto bolj prepoznaven tudi v tuji strokovni javnosti, je poiskati vrhunsko slovensko podjetje 21. stoletja, v katerem imajo zaposleni možnost uresničiti svoje talente in z njimi prispevati k uspehu organizacije na globalnem trgu. Zlata nit torej išče podjetja, ki so lahko zgled in navdih slovenskega gospodarstva, družbo, ki so z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije najboljši zaposlovalci.

Po analizi vseh podatkov in oceni kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki jo podajo zaposleni v anketi, bo oblikovan seznam 101 najboljšega zaposlovalca, ki bo objavljen v soboto, 26. januarja. Podjetja bodo nato razvrstili po velikosti (do 50 zaposlenih malo podjetje, do 250 srednje veliko in nad 250 zaposlenih veliko podjetje) in v vsaki skupini izbrali po sedem finalistov.

Z vodstvi vseh 21 finalistov bodo med drugim opravili intervju, ki se osredotoča na ugotavljanje edinstvenosti in izjemnosti organizacije, dejavnikov uspeha, motivatorjev razvoja in upravljanja talentov, dobrih praks, inovativnosti, elementov družbene odgovornosti ter konkurenčnih prednosti podjetja v prihodnosti, kot poudarja mag. Edita Krajnović, vodja metodologije Zlata nit. Strokovna komisija nato izmed vseh finalistov izbere po enega zmagovalca v vsaki od velikostnih skupin, razglasili pa jih bodo na slovesnosti 21. marca.

Poglejmo še nekaj statistike zadnjega izbora Zlata nit 2011. V njem je sodelovalo 111 podjetij, kar je bilo ob dejstvu, da se je gospodarska kriza poglabljala, zelo razveseljivo. Povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo je bila 3,72, v Zlati niti pa je prvič sodelovalo 36 podjetij. Na seznam 101 najboljšega zaposlovalca se je uvrstilo 51 malih podjetij, 33 srednje velikih in 17 velikih podjetij, 17 je bilo med njimi gazel. Sicer pa je bilo vseh pet let na njem kar 24 podjetij.

Zlata nit je edinstven medijsko-raziskovalni projekt v tej regiji, saj s promocijo podjetniške inovativnosti, primerov dobrih praks na področju zaposlovanja ter kakovosti delovnih mest nosilce uveljavlja kot zgled in navdih poslovnega in širšega okolja. Zlata nit ima ambicijo vplivati na dinamičen razvoj zaposlenih in organizacij ter prispevati h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, tudi zato Zlato nit podpirajo najvidnejši predstavniki poslovne javnosti, civilnih združenj in akademskega sveta. Častni pokrovitelj izbora najboljših zaposlovalcev je že od začetka ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

V Zlati niti 2011 so bili za najboljše zaposlovalce prepoznani VIVO med majhnimi podjetji, Microsoft med srednje velikimi in Adria Mobil med velikimi. Posebno priznanje je dobila Krka, saj sta člane strokovnega sveta in izborne komisije Zlata nit navdušila ocena občutenja varnosti v podjetju in visoko ovrednotenje stališča, da so ponosni, da so del tega podjetja. Več informacij o Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev je na www.zlatanit.dnevnik.si.