Del krivde moramo zagotovo prevzeti tudi na ministrstvu, se je včeraj odzval minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič na vprašanje, kdo je kriv, da se že drugo leto zapored pri komunalnih podjetjih kopičijo desetine ton zbrane odpadne embalaže, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo, torej Interseroh, Slopak, Surovina in Unirec, ne želijo prevzeti.

»V preteklosti nismo imeli jasne strategije za celotno področje in v pomanjkanju te je vsak začel svoj prostor iskati po svoje. Tukaj moramo narediti red,« je še rekel minister.

Ni pregleda, ni nadzora, ni dovolj denarja

Sistem ravnanja z odpadno embalažo deluje tako, da se družbe za ravnanje z embalažo vsako leto znova dogovorijo s trgovci, ki prodajajo izdelke v embalažah (od mleka do gospodinjskih aparatov), da prevzamejo embalažo od komunalnih podjetij. Zadevo plačujejo trgovci oziroma je embalažnina del cene izdelka.

Glede na pogodbe družb s trgovci ministrstvo za kmetijstvo in okolje določi odstotek embalaže, za katero je odgovorna posamezna družba, in vsaka družba mora od slovenskih komunalnih podjetij pobrati ta odstotek zbrane embalaže. A ker okoljska ozaveščenost iz leta v leto raste in je ločene embalaže vsako leto več, embalažnina ne pokrije več stroškov družb, ki jih imajo s to embalažo. Prav vse družbe za odpadno embalažo zdaj zatrjujejo, da so svoje dogovorjene deleže odpadne embalaže prevzele, na komunalah pa se medtem kopiči nepobrana embalaža.

Eden izmed problemov, ki jih je naštel minister Bogovič, je, da po podatkih, ki jih spremlja tudi carina, za vso embalažo ni pobrane embalažnine. »Manjka tudi – in to je opravičen očitek teh družb – zelo jasen pregled nad tem, koliko embalaže kdo dejansko pobere, in temu primerna delitev deleža embalažnine. Najbrž se torej zaradi tega, ker se ne pobere vsa embalažnina, steče premalo denarja v ta sistem, denar, ki pa je, pa se najverjetneje ne razdeli pravično,« je dejal minister. Jure Fišer, direktor Surovine, je poleg tega še izpostavil, da mnoga komunalna podjetja dejansko sama prodajajo koristne frakcije odpadne embalaže, denimo embalažo iz papirja in pločevinke, zbiralcem, čeprav bi jo morala oddajati družbam za ravnanje z odpadno embalažo, in dodal, da jim s tem komunale popolnoma neupravičeno odžirajo prihodek.

Največjo družbo naj bi vodili drugačni interesi

Da je torej problem v nedorečeni zakonodaji, ki omogoča, da sistem ne deluje, se z ministrom strinjajo domala vse družbe. Direktorica Interseroha Mateja Mikec je prepričana, da je »naloga in dolžnost ministrstva za kmetijstvo in okolje, da že končno pripravi takšne zakonodajne podlage, ki bi podale ustrezna pravila in okvirje za delovanje sistema. To bi preprečilo tovrstne manipulacije«. Dodala je, da Interseroh že več let opozarja na pomanjkljivosti v zakonodaji, pa tudi na nepreglednost in nedostopnost podatkov o količinah prevzete komunalne embalaže s strani posamezne družbe. »Problem je zelo preprost: če deleži za družbe niso pravilno določeni in če ni nikakršne kontrole nad tem, koliko je posamezna družba pobrala odpadne embalaže, to pač omogoča manipulacijo,« je povedala.

Nekoliko drugačnega mnenja so v Slopaku, kjer so dejali, da bi zakonodaja sicer potrebovala »nekaj popravkov, predvsem pri evidentiranju količin, nadzoru nad izvajanjem ravnanja z odpadno embalažo in pri dosledni dikciji obveznosti posameznih deležnikov. Vendar pa že obstoječa zakonodaja določa obveznosti prevzema pri vsakem posameznem komunalnem podjetju v predpisanem deležu – tako da v tem delu ne bi smelo prihajati do različnih tolmačenj,« so zapisali v Slopaku. A, kot kaže, prihaja, že drugo leto zapored. Mimogrede, lastniki največje družbe za ravnanje z odpadki, Slopaka, so podjetja, ki dajejo embalažo na trg, med njimi Mercator, Pivovarni Union in Laško, Ljubljanske in Pomurske mlekarne, Petrol, Dana, Paloma in Droga Kolinska, in prav zato mnogi sogovorniki trdijo, da družbo Slopak vodijo drugačni interesi kot preostale družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

Treba bo torej narediti podroben pregled področja in »v naslednjih mesecih nas čaka ta zadeva,« je včeraj sklenil minister Bogovič. Mimogrede, v začetku lanskega leta, ko smo bili priče popolnoma istemu embalažnemu kaosu, so na ministrstvu obljubili, da se bodo lotili urejanja nove zakonodaje. Leto dni kasneje se ponavlja popolnoma isti scenarij, rešitev pa je oddaljena približno toliko kot lani.