»Prepričan sem, da je mesto s to odločitvijo (da zgradi vzpenjačo na grad, op. p.) gradu dalo možnost, da zadiha, Ljubljančanom pa, da ga začutijo kot del mestnega središča. Prepričan sem, da bo to zgodba o uspehu,« je julija 2005 v intervjuju za Dnevnik povedal Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana, ki je kot prvi javni zavod upravljal vzpenjačo na ljubljanski grad. Približno šest let od dne, ko so se z vzpenjačo popeljali prvi obiskovalci, pa številke kažejo vse prej kot na zgodbo o uspehu. Vsaj v poslovnem smislu.

Vzpenjača je namreč v vseh letih obratovanja pridelala že več kot 200.000 evrov izgube, zgolj leto 2008 je zaključila v pozitivnih številkah. A podatek o skupni izgubi je nekoliko izkrivljen zaradi subvencije Mestne občine Ljubljana. Ta je letos in v zadnjih dveh letih iz mestnega proračuna vzela kar 170.000 evrov, ki jih je namenila za poslovanje vzpenjače. Brez teh subvencij bi bila izguba zaradi prevažanja potnikov na ljubljanski grad in z njega še skoraj enkrat tolikšna. Da stroškov vzdrževanja in obratovanja vzpenjača še vedno ne more pokriti s prodajo zadostnega števila vozovnic, potrjuje dejstvo, da je mestna občina v osnutkih prihodnjih proračunov do vključno leta 2015 načrtuje porabiti kar vsako leto po 60.000 evrov za subvencijo vzpenjači.

Število prepeljanih potnikov po letih je precej variiralo, najbolj uspešno leto pa je bilo 2007, ko se je z vzpenjačo popeljalo nekaj manj kot 277.000 potnikov. Pozneje je število potnikov upadalo vse do leta 2010, ko je začelo znova naraščati. Številke za leto 2012 se bodo vrtele predvidoma okrog dobrega četrt milijona prepeljanih potnikov. Grafični prikaz prepeljanih potnikov po mesecih jasno pokaže, da je vzpenjača najbolj oblegana poleti, najbolj pa avgusta, saj se ta mesec vsako leto znova na grad popelje največ potnikov. Zanimivo je, da število potnikov vsako leto narašča vse od januarja naprej, od avgusta do novembra pa upada. December znova pritegne nekoliko več potnikov, vendar niti približno toliko kot avgust, število pa nato januarja znova pade. Čeprav v poletnem delovniku vzpenjača lahko prepelje kar 7000 potnikov, se tej številki do sedaj niso še približali. Rekord v številu prepeljanih potnikov na dan so zabeležili 20. avgusta 2011, ko je vzpenjača prepeljala 2137 potnikov.