"Očitno se jim ne zdi nič sporno, da bi delavci - Slovenci, ki živijo in delajo v Sloveniji, delali za 327 evrov bruto plače in 250 nadur na mesec, ter da bi za delavca - Slovenca veljal v Sloveniji slovaški zakon. Nenazadnje se sprašujem, kako si sploh lahko nekdo dovoli, da v Sloveniji delavcu ponudi pogodbo v slovaškem jeziku. Kolikor mi je znano, delavci v Žitu niso opravili tečaja slovaščine," je dejal sekretar podravske ZSSS Gregor Cerar, ki je zadevo prijavil tudi na inšpektorat za delo.

Od direktorice Žitove mariborske enote Irene Kurent so v sindikatu prejeli kratko pojasnilo, da gre za novo agencijo z najetimi delavci, s katerimi je Žito podpisalo pogodbo o sodelovanju. Sodelovanje z agencijo za najete delavce ni prisiljeno ali vsiljeno in je odločitev posameznika, z njo pa po njenih besedah sodeluje več mariborskih podjetij.

Kot je pojasnil direktor kadrovskega in pravnega področja v skupini Žito Zdravko Sančanin, so od agencije, ki zagotavlja kadrovske storitve, za potrebe proizvodnje že pred časom prejeli ponudbo, ki se jim je zdela cenovno sprejemljiva, zato so z njo podpisali pogodbo o medsebojnem sodelovanju pod pogoji, ki omogočajo izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti.

Uporabljanje storitev kadrovskih agencij je v Žitu po njegovih besedah potrebno zato, ker količine naročil na posameznem trgu nihajo in teh nihanj ni mogoče predvideti vnaprej. Tako najeta delovna sila preko kadrovskih agencij pa zagotavlja hitro odzivanje in prilagajanje tržnim potrebam. Delež tako občasno najetih delavcev sicer znaša pet odstotkov vseh zaposlenih v Žitu.

Ob tem je Sančanin dodal, da pa so same pogodbe med agencijo in najetimi delavci izključno stvar bilateralnega in zaupnega odnosa med agencijo in delavci, zato v te pogodbe nimajo vpogleda. So pa takoj, ko so bili na to vsebino opozorjeni, agencijo zaprosili za pojasnilo, ki ga v tem trenutku še pričakujejo.

Vsekakor si ne želimo in ne dopuščamo možnosti, da bi znotraj naših delovno pravnih procesov prihajalo do kršenja veljavne zakonodaje, zato smo že pozvali našega pogodbenega partnerja, naj se izjasni o konkretni problematiki, so pojasnili v Žitu in še napovedali, da se bodo v primeru, če se bodo očitki o kršenju delovno pravne zakonodaje izkazali za upravičene, odločili o nadaljnjih korakih ter temu primerno tudi ustrezno ukrepali.