Vse družbene in politične sile se morajo učinkovito usmeriti k izvajanju teh nalog. Opozarjamo na veliko škodo, ki jo tem prizadevanjem povzroča ustvarjanje uničevalnega ozračja, spodbujanje nezaupanja in sporov, afere in spletke. Problemi so realni, vendar zato imamo znane poti, miroljubne poti, in vse te poti niso bile izkoriščene. Pozivi na vstajo, ljudske tribune in vse drugo je larifari; tega normalni svet ne pozna. Organiziranost, obseg, oblike in intenzivnost delovanja anarholiberalnih in po svojem bistvu reakcionarnih političnih sil, ki so bile v preteklosti že premagane, so spet na takšni stopnji, da resno ogrožajo ustavno ureditev. Bojujejo se za oblast, zatekajo se k znanim metodam zamenjave tez, poskušajo se predstaviti kot rešitelji ljudstva in se infiltrirati v demokratične procese v družbi. Pri tem prodajajo stare in zavržene zamisli, od fašistoidnih, alternativnih do ultra-levih. Gesla, ki smo jih slišali, so očitno združila ekstremiste levega in desnega pola. Opozorila s protestov so koristna, a so nekaj drugega izjave in nastopi razlagalcev, ki se bolj kot s problemi ukvarjajo s preračunavanjem in poskušajo ustvarjati bolj ali manj všečna, preprosta, a vendarle protislovna sporočila. Ta imajo skupno točko razveljavljanja enot osamosvojitve in vračanje predosamosvojitvenih anarhičnih, anahronističnih enot, ki so bile značilne za komunistično Jugoslavijo.

Oportunističen odnos do teh napadov je povzročil zmedenost med našimi ljudmi, ki pogosto ne vedo, kaj je kaj, sočasno pa je to pripeljalo tudi to takšne stopnje napadalnosti teh sil, da so začele ogrožati naš družbeno-politični sistem. Če se družba in država ne bosta hitro in energično postavili po robu tem sovražnim skupinam, bodo te nadaljevale svojo dejavnost po vsebini, oblikah in intenzivnosti. V svoje napade bodo skušale vključiti ne samo svoje somišljenike iz države in tujine, ampak tudi tiste, ki jim je skupna le ena stvar – strmoglavljenje Republike Slovenije kot samostojne in demokratične države. Vse tisto, kar nam prodajo pod plaščem demokracije, še ni demokratično. Kar se dogaja danes, vodi daleč stran od vsake demokracije, in slovenski narod bo, če dovoli takšne tendence, vse to drago plačal.

Pričujočo poslanico je svet za nacionalno varnost sprejel 31. decembra lani. Objavljamo jo na podlagi 25. člena zakona o medijih (objava nujnih sporočil). Svet se za tvorni prispevek pri nastanku poslanice zahvaljuje Veljko Kadijeviću, Stanetu Dolancu, Tomažu Ertlu, Branku Mamuli, predsedstvu SFRJ, Janezu Janši, Slavku Kmetiču in Dimitriju Ruplu.