Bolha.com: »Za prijavo smo se odločili zato, ker smo v Zlati niti prepoznali kakovosten projekt, namenjen izpostavljanju in pospeševanju dobrih praks na področju upravljanja z zaposlenimi. V našem podjetju se še kako zavedamo, da so predvsem zadovoljni zaposleni tisti, ki dajejo vrednost podjetju in njegovim poslovnim rezultatom. Razvoju zaposlenih posvečamo veliko pozornosti. To je tudi najbolj prispevalo k odločitvi za prijavo v Zlato nit – letos namreč sodelujemo prvič – saj smo želeli pridobiti še zunanjo in neodvisno oceno tega, ali smo pri naših aktivnostih res tako uspešni, kot ocenjujemo, da smo. Imamo visoko motivirano ekipo, usmerjeno k ciljem.«

Deichman: »Pogosto vodstvo podjetja meni, da so njihovi zaposleni dovolj motivirani in zadovoljni ter da je klima v podjetju ugodna. Toda vprašanje je, ali so tudi zaposleni enakega mnenja. Da bi se pravočasno ognili nizki stopnji motiviranosti, slabi klimi in nezadovoljstvu zaposlenih, smo se odločili za sodelovanje na Zlati niti, ki je edinstven vseslovenski medijsko-raziskovalni in zelo odmeven projekt. Pomembno nam je mnenje naših zaposlenih, da od njih izvemo, kje so naše slabosti, kako in kje se moramo še izboljšati, kje imamo še neizkoriščene potenciale.«

MIK: »Bistvo vsakega podjetja, ne glede na to ali gre za veliko, majhno, storitveno ali proizvodno podjetje, so zaposleni. Že samo zaradi tega razloga je pomembno, da podjetje sodeluje v Zlati niti. Danes so prav proizvodna podjetja tista, ki morajo znati ustvariti čim višjo dodatno vrednost svojih izdelkov, da lahko uspejo na trgu. Za to potrebujejo dober in uspešen kader, potrebujejo mlade ljudi, polne novih, inovativnih idej in rešitev. Take, ki se za zaposlitev v podjetju odločijo, ker v tem vidijo priložnost, ne pa izziv ali le začasno postajo,«

ATech: »Zaposlene zelo zanima, kakšne rezultate smo dosegli. Te jim predstavimo na oddelčnih sestankih in v naših glasilih. Člani vodstvenega tima pa podrobneje analizirajo celotno poročilo in določijo smernice, kako naprej in kje so potrebne izboljšave. Posamezne aktivnosti se določijo tudi v ciljih oddelkov, pri posameznih vodjih pa skozi letne razvojne pogovore. Zlata nit je pomemben del sistema internega komuniciranja pri nas, zadovoljstvo zaposlenih pa eden izmed kazalnikov uspešnosti kadrovskega področja, ki ga merimo prek rezultatov Zlate niti.

Elvez: Zlata nit s svojim raziskovalnim, profesionalnim in sodobno usmerjenim načinom spremljanja odnosov med zaposlenimi in organizacijo daje v slovenskem gospodarskem in podjetniškem prostoru zelo pozitiven in pomemben prispevek ter ključno misel k zavedanju o smislu in poslanstvu obstoja podjetij in njihovega ustvarjanja. In to predvsem v tem času in prostoru, ko nas spremljajo preveč negativni vplivi in informacije o dogajanju na gospodarskem parketu.«

VIVO: »Danes je Zlata nit del Vivovega tima in Vivov tim je del Zlate niti. Je nit, ki nas povezuje in spodbuja v podjetju samem ter nas povezuje s podobno mislečimi v poslovnem okolju. Vivovci se čutimo kot del velike družine Zlate niti, kjer se prepletamo manjši, srednji in veliki, vsak s svojim poslanstvom in vzorom. Tudi v tem letu smo se odločili za ponoven izziv – pa ne z namenom zmagati, temveč ostati in biti del najboljšega v družbi, kar je tudi del naše družbene odgovornosti.«