Na Gorenjskem so v preteklem desetletju propadli prav vsi načrti regijskega centra za ravnanje z odpadki. Začelo se je v Radovljici, v pozabo je šla ideja Tržičanov, Kranjčani so svoje odlagališče enostavno zaprli, na obrat za predelavo pa pozabili. Gorenjski Cero je bolj ali manj le še črka na papirju.

Edino na Jesenicah so si ves čas prizadevali, da njihova Mala Mežakla ohrani status odlagališča za vse gorenjske odpadke. Čeprav ima to zgornjesavsko odlagališče okoljsko dovoljenje za odlaganje 33.000 ton odpadkov letno, povsem nov vstopni plato in premično sortirnico (prihodnje leto naj bi po letih zamude le dobili pravo), pa bodo tam letos odložili le še 16.000 ton komunalnih odpadkov. Podobno je tudi v Tržiču, kjer so ravno te dni od Agencije za okolje pridobili okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje do leta 2015 in s tem rešili težave tržiške komunale, saj je inšpekcija že poleti odlagališče zaprla, smeti pa so lahko odlagali le še do jeseni, nato pa so morali vse tržiške smeti »skladiščiti«. V Tržiču so se sicer že pred leti odločili, da bodo odlagališče v Kovorju, kjer je še ogromno prostora za odlaganje, uredili, pridobili vsa potrebna dovoljenja, k njim povabili še druge občine, ga zapolnili in ga z denarjem, ki ga bodo zaslužili z dovoljenjem, da tam odlagajo tudi smeti od drugod, leta 2015 zaprli. Odločitev, ali bodo v Kovorju še naprej odlagali le tržiške smeti (teh je komaj za tisoč ton letno, kar je ekonomsko popolnoma neupravičeno) ali pa bodo uspeli pritegniti še katero od drugih gorenjskih ali slovenskih občin, bo predvidoma padla po novem letu.

Z ločevanjem prihranili prostor

Z vidika varstva narave so podatki o prostih odlagalnih površinah spodbudni, saj kažejo na to, da je po ločenem zbiranju in sortiranju smeti ostanka komunalnih odpadkov zdaj bistveno manj kot pred leti. Količine so se povsod, kjer sistem dobro deluje, najmanj prepolovile.

Po drugi strani pa je povsem jasno, da je ravnanje z odpadki zelo dober posel in da se je zanj treba na trgu pošteno potruditi. Na Gorenjskem je tako, da trenutno Tržičani odlagajo (oziroma so skladiščili) svoje smeti na svojem odlagališču, kar je ekonomsko gledano sicer neracionalno. Poljanci in Žirovci vozijo svoje smeti v Logatec, v prihodnje pa bodo del ljubljanskega Cera. Dobrih deset tisoč ton mešanih odpadkov je letno iz Kranja in primestnih občin odvažalo podjetje Papir servis, a so Kranjčani zdaj po javnem razpisu izbrali novega »prevoznika«, in sicer Gorenje Surovino. Ta je solastnik podjetja Ekogor, ki na jeseniški Mali Mežakli gradi sortirnico, ki naj bi bila končana spomladi. »Edino smiselno je, da kranjske smeti vozimo na Jesenice,« je dejal direktor Gorenja Surovin Jure Fišer. Prav Ekogor, kjer je drugi lastnik Publicus, ki se prav tako kot Gorenje Surovina ukvarja s predelavo in odvozom odpadkov, je lahko »rešitev« za polnjenje jeseniške deponije. Oba lastnika bosta namreč precej zainteresirana, da polnita svojo sortirnico, s tem pa tudi jeseniško deponijo.

Odpadke iz Škofje Loke v Puconce

Na Malo Mežaklo za zdaj vozijo smeti še iz občin lastnic deponije (Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica) ter iz Škofje Loke, Železnikov, Gorij, Bleda, Bohinja in Radovljice. Vse pa kaže, da bodo odpadke iz Škofje Loke, Železnikov, Gorij in Bleda že po novem letu namesto na »domačo« Malo Mežaklo vozili čez celo Slovenijo v Puconce. Omenjene občine so se namreč odločile za podelitev koncesije in po javnem razpisu izbrale podjetje Saubermacher, ki bo smeti vozilo v oddaljeno Prekmurje po očitno nižji ceni, kot bi jih jeseniško komunalno podjetje Jeko-In v sodelovanju s koncesionarjem za sortirnico Ekogor na precej bližjo Malo Mežaklo. Pogodb sicer še niso podpisali, blejski župan Janez Fajfar je dejal le, da je bila ponudba Saubermacherja enostavno cenejša, čeprav bi tudi on raje videl, da bi smeti vozili na gorenjsko odlagališče. »Pet občin nas je skupaj pripravljalo ta javni razpis in odločili smo se na podlagi nižje cene. Je pa res, da so zdaj tudi Jeseničani spustili ceno, prav tako pričakujemo pritožbo neizbranega ponudnika, tako da postopek še ni končan,« pa je dodal župan Železnikov Anton Luznar. Poleg omenjenih štirih občin je pri pripravi razpisa sodelovala tudi občina Kranjska Gora, kjer pa se (razumljivo) ne bodo odločili za Saubermacher, saj so navsezadnje solastniki odlagališča Mala Mežakla in bi bilo še bolj nesmiselno, da bi mimo lastne deponije njihove smeti vozili na drug konec Slovenije. »Mislim, da je izbira Saubermacherja in prevoz smeti v Puconce slaba rešitev. Morda so bili res za malenkost cenejši, a dolgoročno to ne bo vzdržno, tako da sem ostalim županom skušal povedati, naj ne hitijo,« je dejal župan Kranjske Gore Jure Žerjav.

Mala Mežakla bi lahko sprejela vse gorenjske odpadke

Jeseniška Ekogor in Jeko-In se bosta na odločitev teh štirih občin seveda pritožila. »Prepričan sem, da bo pritožba uspešna in da bo njihov razpis padel, ter da ga bodo morali ponoviti,« je dejal direktor Gorenja Surovin Fišer. »Na Malo Mežaklo zdaj vsi odlagajo po ceni 85 evrov na tono, k čemer je treba prišteti še 28 evrov za finančno jamstvo in 11 evrov za takso. Tako ceno smo sprva ponudili tudi na razpisu omenjenih občin, zdaj pa smo ceno znižali na 85 evrov vključno z jamstvom, pa še taksa bi šla nazaj občinam. Seveda bo taka cena veljala za vse. Sicer pa to, da se vozi smeti na drug konec Slovenije s stališča transportnih stroškov res ne more biti razumljivo,« je ocenil direktor jeseniškega komunalnega podjetja Jeko-In Ivan Hočevar. Direktor jeseniške občinske komunalne direkcije Marko Markelj pa je dodal še, da bi glede na kapacitete odlagališča Mala Mežakla ter glede na trend upadanja količin odloženih odpadkov ter v skladu z okoljskim dovoljenjem pri njih lahko letno odložili vse gorenjske smeti. »To pomeni, da bomo tudi mi na trgu začeli ponujati naše kapacitete. Kar nekaj je že interesa,« je dejal Markelj.