Za stroške domske oskrbe v zavodih so že letos porabili več kot 430.000 evrov, za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov blizu 90.000 evrov, za pomoč na domu so namenili skoraj 150.000, za enkratne denarne pomoči 51.000, za družinske pomočnike skoraj 90.000 evrov. Za javna dela so porabili več kot 40.000 evrov, podprli pa so tudi dva programa za starejše in ljudi s posebnimi potrebami. Projekt Varstvo starejših občanov, ki ga izvaja Zavod Oreli in je za starejše občane povsem brezplačen, je občino stal 30.000 evrov, za program, ki se izvaja v dnevnem centru Štacjon in ga obiskuje že 17 uporabnikov, pa je občina namenila 50.000 evrov.

Kljub vse večjim stiskam pa se je v Kamniku letos zmanjšalo število brezdomcev, saj trenutno plačujejo na občini stroške za dva brezdomca. Eden je v bolnišnici in čaka na premestitev v domsko varstvo, drugi pa je nastanjen v Baru in penzionu Kamrica. Stroški domske oskrbe za posameznega brezdomca občino stanejo okoli 800 evrov na mesec. Zmanjšanje števila brezdomcev pojasnjujejo z ugotovitvijo, da gre za starejše osebe, ki so si zagotovile pravico do pokojnine. Pripomoglo pa je tudi dejstvo, da na občini najemnikom socialnih neprofitnih stanovanj, ki ne zmorejo sami plačevati stanovanjskih stroškov, pomagajo tudi z enkratnimi denarnimi pomočmi. Poleg tega se zadnja leta občina , kljub neplačnikom, ne odloča za deložacije, so še dodali. Za brezdomce, pojasnjujejo, strokovno skrbijo na centru za socialno delo v Kamniku, kjer iščejo različne oblike nastanitve za vse, ki se znajdejo v težavah, občina pa izda soglasje o plačevanju stroškov na podlagi vloge centra za socialno delo.av