»Izražanje stališč je legitimno dejanje, a ne na javnih objektih, saj za to obstajajo tudi druga sredstva. Mi smo vedno odprti za pogovore in iskanje rešitev,« je grafite komentiral litijski župan. Dodal je, da bi si zato želeli sogovornike, s katerimi bi lahko soočili argumente za zahtevo po razrešitvi omenjenih funkcionarjev. V luči vseslovenskih protestov so se namreč tudi v Litiji pojavile zahteve po razrešitvi dveh nepoklicnih podžupanov Gregorja Zavrla (SDS) in Sandija Gombača (SD) ter poklicne podžupanje Lijane Lovše (SLS). Te je župan kmalu po nastopu svojega drugega mandata imenoval v okviru strateškega partnerstva za razvoj Litije in za lažjo izvedbo gradnje šole, socialno-varstvenega centra (SVC) in čistilne naprave.

A nekaterih vse to ne odvrne od misli, da so trije podžupani v času gospodarske krize za občinski proračun občutno prevelik strošek. »Vsi imajo najnižji možen količnik, nobenih potnih stroškov in reprezentance. Podžupanja ima ob tem tudi širši obseg nalog,« na očitke odgovarja Rokavec in dodaja, da so v občinski upravi pripravljeni tudi na varčevanje, vendar ob konstruktivnem dialogu in s pravimi argumenti na mizi. Rokavec sicer ocenjuje, da je občina ob koncu leta v dobri finančni kondiciji in da vsi projekti, le SVC malce zamuja, tečejo v skladu z roki.