Donacija bronhoskopa kliniki za pediatrijo

Lekova dihalnica na Rakitni

Ob evropskem dnevu astme sta Inštitut Spolint in farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, z brezplačno delavnico zdravega dihanja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna zaokrožila letošnje dejavnosti v sklopu programa Astma in šport. Udeleženci so se naučili enostavnega testiranja stopnje svojega zdravja na podlagi zadrževanja dihanja. Modrost telesa je neprecenljiva, prisluhnimo pa ji lahko skozi ozaveščanje vzorcev dihanja. V času, ko postaja zdravstvo privilegij bogatih, se bo ljudstvo vrnilo k tradicionalnim metodam zdravljenja in preventivnim ukrepom. S pomočjo dihalnice, kjer učijo Butejkove metode dihanja, znanstveno dokazano lajšajo simptome mnogih bolezni. Več informacij je na www.dihalnica.si.

Projekt uvajanja sistemske medicine v Evropi

Evropski konzorcij, ki združuje 22 partnerjev, ob podpori direktorata za zdravje evropske komisije oblikuje načrt celostne strategije za uveljavitev sistemske medicine v Evropi, in sicer pod okriljem projekta usklajevalnih dejavnosti na področju sistemske medicine (v angleščini CASyM). V Sloveniji je partner v tem konzorciju Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, ki je k sodelovanju pritegnila tudi UKC Ljubljana. Cilj projekta je izboljšati razumevanje, preprečevanje, zdravljenje in vodenje kroničnih bolezni, kot so rak, metabolni sindrom in psihiatrične motnje, ki danes najbolj ogrožajo zdravje ljudi in pomenijo veliko ekonomsko breme, pa tudi prispevati k hitrejšemu razvoju in izboljšanju diagnostike, preprečevanju bolezni, prognozi in zdravljenju.

»Cilj sistemske medicine je zgodnje ukrepanje, predvidevanje in preprečevanje nastanka ali poslabšanja bolezni ter preudarna uporaba sredstev, ki so na voljo. Ta pristop se razlikuje od klasične medicine, za katero je značilno ukrepanje šele ob pojavu bolezni. Pomemben potencial sistemske medicine je v njenem celostnem obravnavanju bolnika, zato bo sodobna sistemska medicina napovedna, prilagojena posamezniku in preventivna,« je povedala Brigita Drnovšek, strokovna direktorica UKC Ljubljana.

Na nedavnem vzpostavitvenem sestanku projekta so se dogovorili, da bodo partnerji v prihodnjih štirih letih sodelovali pri oblikovanju programa multidisciplinarnega izobraževanja na področju sistemskih pristopov za prihodnjo generacijo znanstvenikov in zdravnikov.