Ta sredstva bodo torej primarno namenjena mladim raziskovalcem in pomladitvi na univerzah, je Turk odgovoril rektorjem univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, ki so ga v nedeljo javno vprašali po namenu porabe dodatnih sredstev, ki jih je DZ ministrstvu za izobraževanje namenil ob sprejemanju proračuna za prihodnji dve leti.

Šlo naj bi za približno 300 mladih, ki bi ostali brez perspektive doma, je zapisal Turk ter dodal, da pa bodo dodatna sredstva namenjena tudi internacionalizaciji in nacionalno pomembnim študijem ter preprečitvi uvedbe šolnin. Glede navodila univerzam za zmanjšanje števila razpisanih mest za vpis v nekatere programe visokega šolstva za študijsko leto 2013/14 pa na ministrstvu pravijo, da je treba upoštevati tako uspešnost študija kot razmere na trgu dela in zaposlitvene možnosti.

Analize namreč kažejo, da so razpisana mesta le približno povprečno 80-odstotno zasedena, ter da je med prvim in drugim letnikom velik osip. Poleg tega se je število mest npr. na področju izobraževalnih ved v zadnjih sedmih letih skoraj prepolovilo, zmanjšalo se je tudi na področju tehnike in storitev. Drugod se je povečevalo, kar pa ne odraža dejanskega stanja oziroma potreb na trgu dela. Sicer pa je na vseh visokošolskih zavodih razpisanih mest za vpis v prvih letnik več, kot šteje celotna generacija maturantov. Predvsem pa število vpisnih mest v prvi letnik ni nikjer manjše od števila vpisanih v drugi letnik, kar z drugimi besedami pomeni, da se ne omejujejo možnosti za dejanski študij, še pravijo na ministrstvu.

Na ministrstvo pričakujejo, da bodo univerze njihove predloge upoštevale in jim s tem omogočile, da predložijo vladi predlog, ki bo že upošteval realno stanje števila študentov in diplomantov ter njihovo zaposljivost, in sicer predvsem v interesu mladih, ki se odločajo za nadaljnji študij.