Dr. Stane Pejovnik, dr. Danijel Rebolj in dr. Dragan Marušič v pismu ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport opominjajo, da je po sprejetju amandmaja, s katerim je državni zbor visokemu šolstvu namenil dodatnih 16 milijonov evrov, večkrat nakazal, da namerava dodatna sredstva porabljati po lastni presoji in ne za visoko šolstvo. Zadnjič je bilo to 19. decembra 2012 na seji Sveta za znanost in tehnologijo, so zapisali rektorji. Zato dr. Turka sprašujejo, ali bo upošteval sklep državnega zbora in vseh 16 milijonov evrov namenil za izvedbo študijskih programov visokega šolstva v Republiki Sloveniji.

V nadaljevanju pisma ministru, predvsem pa javnosti, opisujejo nov hud zaplet med univerzami in ministrstvom. 21. decembra popoldne, navajajo, so z ministrstva po elektronski pošti prejeli dopis s podpisom mag. Ede Okretič Salmič. V njem ministrstvo predpisuje univerzam, kako naj popravijo razpis za vpis v programe visokega šolstva za študijsko leto 2013/2014. Po nalogu ministrstva morajo za 20 odstotkov – glede na leto 2012/2013 – skrčiti število mest na študijskih programih s področja humanistike in umetnosti, pri čemer »je poudarek na humanistiki«, in število mest na študijskih programih s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved. Ohraniti morajo število mest na študijskih programih s področja naravoslovja, matematike in računalništva, tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva in s področja zdravstva in sociale.«

Pismo zaključuje naslednje navodilo: »Prosimo, da nam odgovore posredujete čim prej, pri čemer jih mora ministrstvo prejeti najkasneje do torka 8. januarja 2013. V nasprotnem primeru bo ministrstvo, ob upoštevanju zgoraj navedenih usmeritev, Vladi RS predlagalo spremembo mest po svoji presoji.«

Rektorji so zaradi teh zahtev, ki bodo brez dvoma povzročile novo hudo razburjenje na univerzah, osupli. Ministru odgovarjajo, da so vsi roki za pripravo razpisa za vpis potekli in da so razpis sprejeli senati univerz, ki ga brez resne analize ne morejo spreminjati. Ministra sprašujejo, ali se zaveda, »da vaša zahteva ni narejena na osnovi celovite analize (argumentov) in nima zakonske podlage; je voluntaristična in je v hudem nasprotju z avtonomijo univerze, opredeljeno z ustavo RS«. Rektorje tudi zanima, ali je takšne zahteve poslal tudi zasebnim, koncesioniranim visokošolskim zavodom.

Sicer pa rektor ljubljanske univerze dr. Stane Pejovnik včeraj ni mogel skriti svojega ogorčenja. »Česa takega si oblast v visokem šolstvu ni privoščila od časov usmerjenega izobraževanja oziroma od časov Stipeta Šuvarja,« je poudaril. In dodal: »Vlada se je odločila regulirati vpis. Toda to znova počne na horuk, brez analiz, skrajno neodgovorno. Ne upošteva, da bodo študentje, ki se bodo vpisali jeseni, diplomirali čez pet do sedem let. Ne upošteva pa niti tega, da smo na Univerzi že sami zmanjšali število mest za približno tisoč, in sicer na izrednem študiju, v družboslovju in humanistiki.«