Logatec. »Opažamo, da otroci glede na današnji življenjski slog staršev veliko časa preživijo sami, pred televizijo in računalnikom. Tudi to je eden od razlogov, da je vsako leto več otrok z govornimi težavami,« pravi Miša Stržinar, ravnateljica Osnovne šole Tabor Logatec. Tudi v logaškem zdravstvenem domu se otroški in šolski dispanzer soočata s konstantnim večanjem števila takih otrok in zato z večjimi potrebami po storitvah logopeda. »Zdravstveni dom Logatec je v generaciji 131 otrok, rojenih leta 2007, zaznal 22 otrok (17 odstotkov) z motnjo govora,« izpostavlja Tanja Miklavc Maček, vršilka dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma Logatec. Toda logaški starši morajo otroke zdaj na obravnavo voziti v Ljubljano, saj logopeda v logaškem zdravstvenem domu ni.

Miklavc Mačkova pravi, da so za zaposlitev logopeda za en dan v tednu že posredovali zahtevek na ministrstvo za zdravje, vendar odobritev pričakujejo šele v nekaj letih. Na občini so se zato odločili, da bodo do odobritve programa s strani ministrstva sami pokrili stroške zaposlitve logopeda iz občinskega proračuna. V zdravstvenem domu ocenjujejo, da bi za zaposlitev potrebovali od 8000 do 13.000 evrov. Razlika po besedah Miklavc-Mačkove izhaja tako iz pomanjkanja logopedov v Sloveniji kot iz vprašljivosti izkazanega interesa logopedov za zaposlitev Logatcu, zlasti za krajši delovni čas ali za sklenitev podjemne pogodbe.

Tudi ravnateljica logaške osnovne šole Tabor ocenjuje, da je nujno, da bi zdravstveni dom čim prej pridobil logopeda, že zaradi preventive, ne le kurative. Stržinarjeva namreč opozarja, da govorne napake pri otrocih pogosto odkrijejo šele v šoli, ko je lahko že prepozno. »Rešitev je zgodnje odkrivanje motenj v predšolskem obdobju. Mlajši kot je otrok, lažje je namreč napake odpraviti, saj govor še ni avtomatiziran,« pravi ravnateljica in dodaja, da če njihovi učitelji opazijo, da ima otrok govorne težave, o tem obvestijo starše in jih napotijo k zunanjim strokovnjakom.