Podjetja, ki želijo preveriti kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo ter spoznavati dobre kadrovske prakse, se lahko v Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit prijavijo še naslednji teden. Podjetja se lahko prijavijo elektronsko na naslovu http://zlatanit.dnevnik.si/sl/Prijavnica. Seznam 101 najboljšega zaposlovalca bo znan 26. januarja 2013, finalisti (finalistov je 21, po sedem v vsaki kategoriji po velikosti - malo, srednje in veliko podjetje) pa teden dni pozneje, medtem ko bodo najboljše zaposlovalce med malimi, srednjimi in velikimi podjetji bodo razglasili 21. marca 2013. »Za prijavo smo se odločili zato, ker smo v Zlati niti prepoznali kakovosten projekt, namenjen izpostavljanju in pospeševanju dobrih praks na področju upravljanja z zaposlenimi. V našem podjetju se še kako zavedamo, da so predvsem zadovoljni zaposleni tisti, ki dajejo vrednost podjetju in njegovim poslovnim rezultatom,« pravijo v bolha.com.

Zato razvoju zaposlenih posvečajo veliko pozornosti. »To je tudi najbolj prispevalo k odločitvi za prijavo v Zlato nit – letos namreč sodelujemo prvič – saj smo želeli pridobiti še zunanjo in neodvisno oceno tega, ali smo pri naših aktivnostih tako uspešni, kot ocenjujemo, da smo. Imamo visoko motivirano ekipo, usmerjeno k ciljem, ki prav vsak dan na bolha.com ustvarja sproščeno, pozitivno in s kreativnostjo nabito vzdušje.«

Kako ste nagovorili sodelavce in jih spodbudili k čim bolj iskrenemu izpolnjevanju ankete?

Ker na Zlati niti sodelujemo prvič, smo predstavitvi projekta zaposlenim posvetili precej pozornosti. Najprej smo ga predstavili na ravni vodij oddelkov in uprave, nato pa smo za zaposlene organizirali interni dogodek – »zajtrk na bolha.com«, na katerem so se zbrali vsi naši sodelavci. Na zajtrku smo predstavili vsebino Zlate niti, povedali nekaj o zgodovini projekta in njegovih organizatorjih ter začrtali časovnico aktivnosti, ki se odvijajo v okviru sodelovanja.

Jasno smo tudi poudarili, da je sodelovanje anonimno in da bodo rezultati za nas bolj koristni, če bo anketo kar se da iskreno izpolnilo čim več članov ekipe. Sodelovanje v anketi je prostovoljno, zato smo bili zelo veseli, ko smo izvedeli, da so v anketi sodelovali vsi sodelavci. Enako, kot smo projekt predstavili sodelavcem, bomo nadaljevali tudi ob prejemu rezultatov in drugih aktivnostih, povezanih s sodelovanjem v Zlati niti.

Katera orodja so ključna za razvoj zaposlenih v bolha.com?

Razvoju zaposlenim na bolha.com posvečamo kar nekaj rednih aktivnosti. Kot eno od podjetij avstrijskega medijskega koncerna Styria Media Group AG dolgoročno sodelujemo v mednarodnem projektu Great Place To Work, ki je namenjen prav promociji pozitivnih in spodbudnih organizacijskih praks v podjetju ter merjenju organizacijske klime. V Styria Media Group AG dajejo razvoju kadrov izreden pomen, zato precej aktivnosti v našem podjetju poteka v sodelovanju z oddelkom za razvoj kadrov v Styrii. Tako poskrbimo, da so sodelavci redno seznanjeni s sprejetimi smernicami s področja razvoja kadrov, jih oborožimo z gradivi s tega področja ter jim predstavimo možnosti in jih nominiramo za različna dodatna izobraževanja znotraj in izven Styrie.

Vsako leto rezerviramo kar nekaj lastnih sredstev za različna izobraževanja zaposlenih in smo odprti za vsako iniciativo, ki jo na tem področju izkažejo sodelavci. Poleg tega organiziramo redna mesečna interna predavanja, predstavitve dobro izpeljanih projektov različne tematike in neformalne zajtrke z zaposlenimi.

Na enem od takšnih srečanj naša direktorica vsako četrtletje povzame in vsem sodelavcem predstavi opravljeno delo v podjetju glede na sprejeto strategijo, pomembne korake in naloge v prihodnosti, naše dosežke in poslovne rezultate, vse novosti ter informacije s strani koncerna.

Pomembna pa je tudi motivacija vodstvenega kadra.

Tako je. Direktorica prav tako vsako četrtletje organizira tako imenovana »off-site« srečanja ožje vodstvene ekipe, ki z različnimi pristopi in orodji komunikacije tako ohranja pozornost, usmerjeno k rezultatom, posameznika kliče k odgovornosti za ohranjanje visokih standardov, gradi pripadnost timu in podjetju, se pogovarja o konfliktnih situacijah, ker ne želi ohranjati umetne harmonije, in tako posledično z razkrivanjem ranljivosti posameznika gradi zaupanje v timu. Za vse sodelavce enkrat letno organiziramo aktivnosti za izgradnjo ekipe izven podjetja, pri čemer pazimo, da te vedno združujemo s strokovnimi predavanji, delavnicami, športom in drugimi sproščujočimi opravili. Naša pričakovanja do sodelavcev so visoka, a se pri tem zavedamo, da najboljše rezultate dosežemo takrat, ko v rezultat vložita svoj maksimum obe strani – tako zaposleni kot delodajalec.

Ali zaposlujete predvsem mlade?

Ker delujemo na področju spletne tehnologije in storitev, ni presenetljivo, da je v naši ekipi precej mladih. Vendar starost ni kriterij, ki bi pri odločitvi o bodočem sodelavcu igral veliko vlogo. V letu 2012 smo bili na področju zaposlovanja precej aktivni na različnih področjih – v prodaji, marketingu, administraciji in IT, in prav vsakič so pri končni odločitvi pretehtali znanje, izkušnje in reference, ocena o samostojnosti in proaktivnosti kandidata ter tudi splošni vtis o njegovi ali njeni osebnosti.

S čim vas prepriča kandidat?

Zelo pomembne so osebnostne značilnosti posameznika, predvsem čustvena inteligenca, nadarjenost, odnos do konfliktov, pogum, drznost in senzibilnost. Vse to so posameznikove značilnosti, ki jih je zelo težko razbrati iz življenjepisa. V podjetju cenimo različnost, saj verjamemo, da ta neizpodbitno prispeva k širini, odprtosti in s tem k boljšim poslovnim priložnostim. Z vsakim kandidatom za zaposlitev opravimo kar nekaj razgovorov, pogosto pa dobi kandidat tudi nalogo, ki jo mora med razgovori opraviti in nato predlagano rešitev predstaviti na naslednjem razgovoru.