Podjetja bodo v letu 2013 še bolj optimizirala poslovanje, zato bodo še naprej omejevala stroške, investicije in tudi zaposlovanje, so prepričani v zaposlitveni agenciji Adecco. Podjetja se bodo osredotočala na vzpostavitev učinkovite organizacijske strukture, zaposlovala bodo še bolj preudarno in več se bodo ukvarjala s strategijo upravljanja s talenti. Po mnenju Ksenije Štrekelj, direktorice Iskanja in selekcije, bodo izboljševala že obstoječo kadrovsko strukturo in več vlagala v svoje zaposlene. »Pomembno je, da se podjetja zavedajo dodane vrednosti svojih kadrov, da vlagajo vanje in dajo priložnost tudi mladim.«

Še vedno bodo iskani dobri prodajniki, višje kvalificirani kadri na področju razvoja in financ in strokovnjaki s tehničnih področij. Za iskalce zaposlitve bo konkurenčna prednost širina v naboru znanj, njihova iznajdljivost in sposobnost mreženja.

Premalo podjetniških znanj

»Podjetja, ki iščejo mlade ljudi, iščejo take, ki med študijem in z obštudijskimi dejavnostmi kažejo nadpovprečen potencial,« poudarja Ksenija Štrekelj, kar samo potrjuje trditve drugih strokovnjakov, ki se srečujejo z mladimi iskalci prve zaposlitve. »Bistveno je, da se že med študijem zavedaš, da ti fakulteta ne bo dala vsega. Z diplomo v rokah spoznaš, da je svet v bistvu zelo krut in da te lahko zmelje v prah. Če se tega ne ustrašiš, potem najdeš svojo pot. Marsikaj se da narediti, ni pa lahko in ni tako, kot piše v knjigah,« pravi Tomaž Stritar, direktor Socialnega inkubatorja. Zato pravi, je primerno, da študent področja, ki ga zanimajo, poglablja in da se ob študiju ukvarja še s čim drugim. »Sam sem sicer na fakulteti dobil dovolj znanja s področja socialnega in projektnega dela, saj ima fakulteta več mesecev prakse, kar je ključnega pomena, a o podjetništvu nisem izvedel ničesar. Po mojem mnenju bi morali osnove podjetništva spoznati vsi študenti, tako kot so to naredili v Islandiji.«

Blog, videopredstavitev in prodajni nagovor

In na kakšen način lahko iskalec zaposlitve nagovori potencialne delodajalce? Iskanje zaposlitve je ravno tako zaposlitev za polni delovni čas. Pisanje klasičnih prošenj za zaposlitve na temelju objavljenih razpisov je premalo. Dobro je kar najbolje izrabiti prednosti sodobne tehnologije. Namesto klasičnega življenjepisa se lahko delodajalcem iskalec zaposlitve predstavi tudi na številne druge načine, kot so blog, videopredstavitev, CV-vizitka ali celo enominutni prodajni nagovor (elevator pitch).

»Naj uporablja več načinov iskanja zaposlitve hkrati. Izrabi naj možnosti, ki jih ponujata odprti in skriti trg delovne sile. Odprti trg so vidne objave prostih delovnih mest, medtem ko so na skritem trgu še nerazpisana delovna mesta in priložnosti za sodelovanje s potencialnimi delodajalci. Ta delovna mesta lahko poišče v svoji socialni mreži, z neposrednim stikom z delodajalci – s posredovanjem priložnosti za sodelovanje in z vstopom v podjetništvo. Kar 80 odstotkov iskalcev zaposlitve najde delo na skritem trgu,« pravi Iva Matjašič, karierna svetovalka Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

»Pri iskanju zaposlitve v letu 2013 se ne usmerite preozko. Ne omejite se le na svojo formalno izobrazbo, ampak se prilagodite okolju. Tudi začasna zaposlitev lahko vodi v nove priložnosti. Še posebno to velja za mlade iskalce zaposlitve. Pokažite svoje sposobnosti, izkažite se in s temi izkušnjami boste lažje dobili priložnost na svojem področju. Sprejmite tudi delo, ki ga ne bi opravljali dolgoročno, da pridobite izkušnje, ki jih boste lahko uveljavljali, ko bo gospodarstvo zaživelo. Vrhunski strokovnjaki bodo vedno iskani kadri, zato vlagajte vase in v svoje znanje,« pa poudarja Ksenija Štrekelj iz Adecca.

Zaposli.me in Usposabljanje na delovnem mestu

In kako se na spremenjene razmere na trgu dela odzivajo na Zavodu RS za zaposlovanje, kjer za 120  tisoč brezposelnih, ki so prijavljeni v njihovo evidenco, skrbi tristo svetovalcev? Delodajalce vabijo k odzivu na razpis Zaposli.me, v okviru katerega država subvencionira zaposlovanje starih do trideset let, ki so najmanj pol leta neprekinjeno prijavljeni na zavodu kot brezposelni, in Usposabljanje na delovnem mestu. Skupaj je na voljo 20 milijonov evrov. Razpis za usposabljanje na delovnem mestu, ki so mu dodali možnost trimesečnega usposabljanja za brezposelne do tridesetega leta starosti, ki so najmanj tri mesece neprekinjeno nezaposleni, je odprt do 30. oktobra prihodnje leto, Zaposli.me pa do 1. junija prihodnje leto oziroma do porabe denarja.

Na Zavodu RS za zaposlovanje predvidevajo, da bodo v usposabljanje na delovnem mestu vključili 5500 mladih, v Zaposli.me pa 5347. »Ker se mladi prvič srečujejo s trgom dela, jih večina za uspešen nastop na njem potrebuje več informacij in pomoči. Pričakovanja mladih se seveda razlikujejo od dejanskih razmer na trgu dela. Večinoma pričakujejo ustrezno delovno mesto takoj, česar pa jim v sedanjih razmerah na trgu dela ne more zagotoviti nihče,« pravijo na zavodu.

Mladim zato svetujejo dobro poznavanje lastnih interesov in prednosti. Zelo pomembne so izkušnje, ki so jih pridobili in jih še pridobivajo z najrazličnejšimi oblikami dela, ter znanja in mehke veščine.  Tudi v času iskanja zaposlitve je pomembno pridobivanje novih kompetenc preko samoizobraževanja, prostovoljnega dela, društev ali nevladnih organizacij. S tem lahko mladi premostijo svojo poglavitno pomanjkljivost – pomanjkanje delovnih izkušenj.