Kam sodi Slovenija po obdavčitvi avtomobilov? Irena Ferkulj iz službe za odnose z javnostmi ministrstva za finance je povedala, da je sredi leta 2010 začel veljati nov zakon o davku na motorna vozila, ki bolj poudarja okoljsko naravnanost ter obdavčitve motornih vozil povezuje z obsegom onesnaževanja z izpusti, predvsem z izpustom ogljikovega dioksida in drugimi izpusti (predvsem trdnih delcev in dušikovih oksidov). Tako se v obdavčitev vključijo tudi motorna kolesa, kolesa z motorjem in avtodomi. Odpravljena je obdavčitev motornih vozil, ki so bila v Sloveniji že registrirana, torej rabljenih vozil.

Bolj je avto čist, manj je obdavčen

»Kot davčna osnova se ohranja prodajna cena posameznega motornega vozila, ki ne vključuje davka na motorna vozila in davka na dodano vrednost. Kot prodajna cena se pri pridobitvi motornega vozila iz druge države članice Evropske unije šteje nakupna cena, pri uvozu pa vrednost, določena v predpisih o davku na dodano vrednost. Davčni organ lahko določi davčno osnovo kot prometno vrednost, če prodajna cena ne ustreza prometni vrednosti,« še dodaja Ferkuljeva.

Za vozila do 110 gramov na kilometer izpusta ogljikovega dioksida je tako davčna stopnja 0,5 odstotka od davčne osnove za vozila, ki za pogon uporabljajo bencin ali utekočinjeni naftni plin, ter en odstotek za vozila na dizelski pogon. Nad 250 g/km izpusta CO2 je določena najvišja davčna stopnja v višini 28 odstotkov od davčne osnove za vozila s pogonom na bencin in utekočinjeni naftni plin ter 31 odstotkov za vozila na dizelski pogon. Za pravilno določitev davčne stopnje je treba poleg izpusta CO2 upoštevati še stopnjo izpusta po standardu Euro ter pri motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev.

Poleg davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila se ob vsakoletni registraciji motornih vozil odmerja tudi letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu. Ta se za večino vozil še vedno določa glede na moč motorja, poleg tega je prodaja motornih vozil prek DDV-zavezancev obdavčena z 20-odstotnim DDV.

Mnogi prodajalci »dihajo na škrge«

Svoje mnenje o teh tako imenovanih spodbudah za nakup okolju bolj prijaznih vozil pa imajo seveda prodajalci avtomobilov in zastopniki. Marko Kajfež, direktor prodaje in marketinga pri Hyundai Avto Trade, je tako povedal, da od države dejansko pogreša, da bi še bolj spodbujala posodobitev voznega parka. »Stari avtomobili so veliki onesnaževalci, a da imajo ljudje stare avtomobile, obstaja neki razlog, mar ne? Država ima velike apetite, v tem lovu je na primer močno povečala davek na močnejše avtomobile, a se bojim, da s tem država ni veliko pridobila, prej izgubila. Kupci se seveda znajdejo po svoje in taka vozila kupujejo in registrirajo v tujini. Dejansko v državi na tem področju manjka gospodarskega razmišljanja, marketinga.« Kajfež ob tem tudi dodaja, da bi se tudi sama obdavčitev vozil lahko izvedla nekako bolj »pravično«, kot je temu zdaj. »Sicer se zavedamo, da povsem pravičnega načina plačevanja davkov verjetno nikoli ne bo, ampak če oba voznika, eden prevozi 10.000 kilometrov na leto, drugi pa z enakim avtomobilom 100.000 kilometrov, plačata enak davek, potem je tukaj stvar zelo kočljiva,« še dodaja Kajfež.

Zato pa avtomobilska prodaja vedno težje prenaša vse davčne obremenitve, pa čeprav mnogi še kar naprej mislijo, tako Kajfež, da si prodajalci še vedno lahko privoščijo velike marže, kujejo velike dobičke in podobno. V resnici pa mnogi med njimi dobesedno že zelo »dihajo na škrge«. »Veliko avtomobilov gre danes v prodajo z nič dobička ali celo z minusom, samo da gredo na cesto. Vojna popustov je naredila svoje, a to je, če se izrazim malce bolj slikovito, rezanje žil na dolgi rok,« še pravi Kajfež.